Bezwaarschrift tegen het vellen van de 16 bomen en het bouwen van drie woningen , p.a. A. Sifferstraat 35

20 Mei 2011

Groen! Zomergem heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de geplande rooi van 16 bomen en bouw van drie woningen op het domein vanhet Sifferskasteel, meer bepaald om volgende redenen: - de site is opgenomen op delijst van het bouwkundig erfgoed onder de nummer ID33596 ? "Sifferskasteel"- het rooien van de bomen en hetbouwen van extra woningen zal zorgen voor een teloorgang van het authentiekedorpszicht en het groene, landelijke karakter van onze gemeente

- de bedreigde (eeuwen)oude bomenzorgen, mede met de andere bestaande tuinen in de straat en omliggende straten,voor de spreekwoordelijke "groene long" in dit deel van onze gemeente,pal in de dorpskern

In bijlage een voorbeeldbrief die u kan gebruiken om ook bezwaar aan te tekenen.

De procedure loopt tot 21 mei.