Lokale economie

NABIJ EN DEGELIJK

Lokale economie zorgt voor werk in je buurt. Je kan je boodschappen dicht bij doen. Het zorgt er bovendien voor dat je andere inwoners van Lievegem ontmoet.

We geloven in een goede band tussen de lokale ondernemer en de Lievegemenaar. Kies voor je lokale vakman/-vrouw. Ze zijn klantvriendelijk en bieden je kwaliteit.

Samen met alle inwoners bouwen ondernemers mee aan het versterken van lokale handelskernen.

Onze aandacht gaat naar landbou- wers. Zij voorzien ons van voedsel. Ze verdienen eerlijke prijzen voor lek- ker en gezond voedsel. We moedigen lokaal produceren aan (korte keten). Lokaal voedsel vermijdt teveel transport en is beter voor het milieu.

9 VOORSTELLEN VOOR EEN KLEURRIJKE HANDELSKERN

Lievegem bakent in de kernen winkelgebieden af. In deze gebieden concentreren we de volgende maatregelen. Waarschoot ging al op dat Groen-voorstel in.

We voorzien een premie voor handelaars die een winkel of een horecazaak openen in de kern. Zo moedigen we startende handelaars aan. Deze premie mag bestaande handel niet verstoren. Met Unizo en ZOZ maken we een lijst met handelsactiviteiten waarvoor we deze premies kunnen inzetten.

Een stop is nodig voor een levendige handelskern. Hiervoor bestaan Vlaamse regels die we omzetten in lokale regels.

Leegstand leidt tot nieuwe leegstand. We maken afspraken met eigenaars om drie maanden hun vitrines te verhuren (bv aan €60/maand) aan een andere zaak uit Lievegem. Vensters worden met reclame opgetooid. Dit betekent winst voor handelaar, eigenaar en gemeente.

Een pop-up zorgt voor een tijdelijke invulling. Ze geven jon- ge ondernemende handelaars de mogelijkheid om hun nieuwe handelszaak uit te proberen. Huren aan een lagere prijs willen we koppelen aan een verlaging of tijdelijke opheffing van de leeg- standsheffing.

Lievegem verhoogt de heffing op leegstand voor rechtvaardige huurprijzen. Huurprijzen swingen de pan uit en verklaren mee waar- om handelszaken leegstaan.

Lievegem breidt bestaande ac- ties uit. Naast ‘Zo dichtblij’ of de avondmarkt van Unizo onder- zoeken we of nieuwe concepten mogelijk zijn. Dit gebeurt in overleg met de ondernemersorganisaties Unizo en ZOZ.

In de gemeente Lievegem kan je betalen met Lievekes bij de lokale handelaars en gemeente. Dit is een lokale munt die ervoor zal zorgen dat inwoners meer zullen kopen bij lokale handelaars. Het is tegelijk een ruilsysteem dat zorgt voor samenwerking tussen mensen.

We ontwikkelen de Lieve- gem-app, als vervolg op de apps die al bestaan voor de aparte gemeenten. De Lievegem-app is een mobiel communicatieplatform voor handelaars (maar ook verenigingen en zorgverstrekkers). Zo lokken we mensen naar het centrum.