Bart Bonroy

27 Januari 2019

Bart Bonroy

Penningmeester

Dierenarts - specialist voedselveiligheid.

Interesses: duurzame landbouw - duurzame energie - duurzame economie - korte keten - kerkwegels - Schipdonkkanaal - efficiënte bestuursvormen - burgerparticipatie - deelgemeenten

Bart zetelt in de land- en tuinbouwraad, beheersorgaan 't Schaepstuk, Noord-Zuidraad, trekkersgroep Fair Trade gemeente

Lid van Natuurpunt, Velt, bewonersplatform Beke