Nieuws

Categorieën

Lievegemse oppositie blijft uit protest weg van gemeenteraad
Nieuwe tarieven Buitenschoolse Kinderopvang jagen inwoners op kosten
Groen versterkt klimaatplan Lievegem
Groen Lievegem bedankt treinreizigers op 'Valentrein'
Asbeststort in Waarschoot
Eerste stap richting minder dienstverlening?
Groene golf door Lievegem - Jongere verkozen
Groen wil besturen met slechts 4 schepenen
Groen reikt zijn jaarlijkse Groene Pluimen uit
Klaar voor een groene zondag
Groen wil jongeren in gemeenteraad
Trage wegen voor recreatie en veiliger verkeer
Voorstellen voor meer inspraak bij de fusie voor raadsleden en Lievegemnaren
Wout neemt mee initiatief tegen eredoctoraat
Mooimakers 2018
Groen Lievegem trakteert gebruikers openbaar vervoer
Valentrein - Groen Lievegem trakteert treingebruikers
Lievegem in de Statiegeldalliantie
Voorstel Groen statiegeldalliantie goedgekeurd in Zomergem. Andere Lievegemeenten kunnen volgen
Sterk team voor Groen Lievegem. Peter Cousaert trekt de lijst
Sterk team voor Lievegem
De toekomst van landbouw in Lievegem: 'Lekker en gezond van bij ons'
Groene Pluim voor Actiecomité Lieve-R-Zuiver
Behoud het statuut van de Oude Kalevallei
Meer sérieux bij de fusie van onze gemeenten
Brecht vertelt
#AllemaalMensen onderweg naar beter
Ligt uw tuin in Zomergems jachtgebied?
Investeer in de Waarschootse handelskern
FUSIE? Enkel met een plan en voldoende inspraak
Zomergem Na de betonstop
LOVENDEGEM NA DE BETONSTOP
Positieve krachten bundelen. Sp.a en Groen met verbindend toekomstproject voor Waarschoot
INFOAVOND AUTODELEN VINDERHOUTE
Het grote voorzittersdebat
Eetbaar Zomergem
Groen tekende beroep aan tegen een pluimveestal in de Spinhoutstraat
Acht groene voorstellen voor een kleurrijke handelskern
Groen Waarschoot dankt de zorghelden
Bpost en bestuur zorgen voor kopzorgen
LAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN
Uitbreiding PWA-uren voor meer veiligheid
Nieuwjaarsspeech 2017
Klimaatfilmpje
Groen Waarschoot feest met Björn Rzoska
Samen tegen armoede met soep
RUP-recreatiepool
Jouw Zorg - Onze Zorg
Hier Groen Lovendegem
Politieke beslissingen in dossier kippenkwekerij
De toekomst van de zorg
Gemeentebelastingen kunnen een derde dalen
Groene mijmering bij de OCMW-raad van 24 oktober 2016
LAAT WAAIEN DE WIND
Alternatief voor Big Brother in Waarschoot
Groene Pluim voor Drukkerij Martens
Rwanda-avond Noord-Zuid LoWaZoNe
Een nieuw gezicht
Groen Waarschoot zomert na met nationaal ondervoorzitter Jeremie Vaneeckhout
Klimaatplan Groen Waarschoot zet bestuur in beweging
CD&V en Open VLD tasten grenzen leefbaarheid af
Peter Cousaert unaniem herverkozen tot voorzitter Groen Waarschoot
Kinderarmoede aanpakken via hulp uit de buurt
Waarschoot bouwt sociale tewerkstelling af
Schepencollege moet standpunt innemen tegen kippenkwekerij
Groen geeft bestuur ambitieus én haalbaar klimaatplan
Nieuwjaarstoespraak 2016
Groen Waarschoot niet monddood. Voorzitter Peter Cousaert buiten vervolging
Nieuwjaarsdrink Groen Waarschoot
Inspraak bevolking over dorpsidentiteit
Info-avond: Foute handel: Bart Staes doorprikt de mythes over TTIIP
Wereldfeest Noordzuidwerking LoWaZoNe
Kringloopkrachten winnen eerste Groene Pluim
Onveiligheid voor zwakke weggebruiker alweer groter
Meyrem Almaci naar Waarschoot
FietsTelWeek: start voor uittekenen fietsbeleid
Groen Waarschoot vraagt recht van antwoord
Kanaalfeesten
Groen Waarschoot voert actie voor groene sociale tax shift
€35 minder belastingen? Ja, het kan!
Bestuur Waarschoot moet vuist maken tegen inplanting kippenkwekerij
Gemeenteraadsdocumenten op website
Jari Rijckaert nieuwe afgevaardigde Jong Groen in jeugdraad
Voorzitter Groen Waarschoot in nationaal partijbestuur Groen
Peter Cousaert nieuwe voorzitter Groen Meetjesland. Liesbeth Van der Gucht secretaris
Kwetsbare mensen slachtoffer verkavelingsbeleid gemeentebestuur
Stuiver: de macht van de bouwpromotoren?
Opklaring nodig in bouwdossier
Groenkrant Herfst 2014
Bestuur gaat in op eis Groen, maar maakt nieuwe bizarre regel
OCMW-raad Waarschoot verwerpt motie voor inkomens en uitkeringen boven armoedegrens
Burger is geen melkkoe. Groen wil aanpassing beleid recyclagepark
Voorzitter Groen Waarschoot kandidaat Vlaams parlement
Startavond Voedselteam Zomergem
Gemeenteraadslid Geert Neirynck denkt niet aan uitbollen
Liesbeth Van der Gucht (Groen Zomergem) verkozen tot secretaris Groen Meetjesland
Nieuwjaarsfuif Groen LoWaZoNe
2015
Zomergroensels najaar 2014
Week van de fair trade
Wereldfeest Zomergem
Wereldfeest Zomergem
Zomergemse Groene Liesbeth Van Der Gucht kandidaat voor de federale kamer
Work for Life krasbiljet voor meer en beter werk
Petitie: een kiesbureau in woon- en zorgcentrum De Linde
Groen tegen parkeerplannen schepen Braeckman
Eropaf. Project leidt kwetsbare groepen naar arbeidsmarkt
Valentrein. Treinreiziger in de bloemetjes
Motie voor inkomens en uitkeringen boven armoedegrens
Verslag gemeenteraad 30 januari 2014
Gouverneur bevestigt belangenvermenging. Lening nooit in gevaar
Warm en succesvol nieuwjaarsfeest
Actie Groen, WGB en sp.a-plus rond verkoop Rattenkasteel
Sneeuwstraten in Zomergem?
2014
Een cynisch nieuwjaarsgeschenk
Verslag gemeenteraad 19 december 2013
Bestuur Waarschoot duldt geen tegenspraak
Meerjarenplanning zonder inspraak
Verslag gemeenteraad van 24 oktober 2013
Exit Nick Mouton
Belangenvermenging Open VLD en CD&V. Groen dient klacht in
Stop geruzie op kap van de jeugd
Steun de acties Jeugdhuis 't Ende
Stop geruzie op kap van de jeugd
Stop geruzie op kap van de jeugd
Vragen aan gemeentebestuur over patrimonium
Groen misnoegd over verkoop Priorij. Alternatief Groen nooit bestudeerd
Verslag gemeenteraad van 29 augustus 2013
Groen en Sp.a vinden burgerparticipatie onvoldoende
Verslag gemeenteraad van 27 juni 2013
Zomergem investeert in verkeersveiligheid? Laat ons niet lachen!
Verslag gemeenteraad van 30 mei 2013
2de buurtschoonmaak helaas een succes
Groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas 2013
Groen Zomergem vraagt invoering van een vragenhalfuurtje
Visie Groen Oost-Vlaanderen op windplan: waarom we ons onthielden
Actie voor rechtvaardige herverdeling
Test je kennis over de financiële ongelijkheid
RECHTVAARDIG HERVERDELINGSPLAN GEEFT FINANCIËLE ADEMRUIMTE AAN 85% VAN DE BEVOLKING
Gemeenteraad 25 april 2013
Groen wil kinderarmoede aanpakken
Verslag gemeenteraad van 28 maart 2013
Nieuwsbrief 2 - Maart 2013
Minder voor meer
Besturen zonder inhoudelijk akkoord: een kwalijke gewoonte
Het mag wat minder vooruit gaan in Zomergem
Verslag Gemeenteraad van 28 februari 2013
Petitie windenergie: de wind is van u!
Bericht met alle standaard velden ingevuld
Eerste echte gemeenteraad onder nieuw bestuur: enkele gemiste kansen
College gaat ook op 31 januari 2013 nog niet uit de startblokken
Inauguratie van de verkozen gemeenteraadsleden
Nodig 's een kartel uit - Op bezoek bij VZW-Kerkelare
Peter Cousaert Voorzitter Groen Waarschoot
2013
GENIET VAN EEN GROEN ZOMERGEMSE ZITBANK
ZOMERGEMSE MILIEUDIENST GESLAAGD
Stem de Groene Pluim
Een andere bestuursaanpak: Groen vraagt schepenen op basis van doelstellingen
Gemeente Zomergem beloond voor groenbeleid in wedstrijd Groene Lente
Wat na 14 oktober?
Groen Waarschoot gaat verder op ingeslagen weg
10 miljoen bomen VERKIEZINGSPOSTERS WORDEN WEER BOMEN... Groen Zomergem doet mee
DooRlopende straten
Red Rijversdreef: goede respons
Programma gemeenteraadsverkiezingen 2012
Ook voor ondernemers het positieve alternatief - Open brief aan Unizo
Bouw mee aan de toekomst van Zomergem
Financiën
Sport
Vrije tijd - Cultuur
Sociaal
Participatie - bestuur - communicatie
Ouderen
Jeugd
Wonen
Noord-Zuid beleid
Mobiliteit
Ruimtelijke ordening
Energie
Natuur en milieu
Onze realisaties in de periode 2006 - 2012
Hans Nauwynck, Schipdonkvechter, lijsttrekker voor provincieraadsverkiezingen
Groen met volle lijst naar de kiezer
Na de kandidaten, het programma
'De Kring' moet blijven - Open brief aan cultuurschepen
Groen Waarschoot op campagne met tolk Vlaamse Gebarentaal
Niet alleen Groen Lovendegem vindt fietsbeleid van college lege doos
Open brief aan de kindergemeenteraad
Kartel sp.a-Groen: Zomergem Ja ! Een lijst die kan overtuigen.
ACV-bestuurslid op lijst Groen Waarschoot
Hoe moet je digitaal stemmen?
Red Rijversdreef
Groen Waarschoot trapt campagne af met Van Besien
Sabine Van Belle en Charlotte Van Landuyt kandidaat voor Groen op 14 oktober
Peter Cousaert lijstduwer Groen Waarschoot
Magda Polfliet en Nikolaj Vanvyve kandidaat voor Groen bij de gemeenteraadsverkiezingen
Operatie schadebeperking - wateroverlast in Akkerstraat, Bellebargie, Oostmoer
Nieuwe energie voor Waarschoot - programma Groen verkiezingen 2012
Groen op eigen kracht naar kiezer in Waarschoot
Afspraken rond verkiezingsstrijd oktober 2012
Zomergem Fair Trade Gemeente
Toch geen kartel Sp.a/Groen in Waarschoot
Juni compostmaand
Toekomstig afvalbeleid IVM
15 zakken zwerfvuil in één uur
Kanaalfeesten 27 mei 2012
Groepsaankoop groene energie met de provincie Oost-Vlaanderen
Sjerp zoekt Groentje - Gwendolyne Thonon op zoek naar jong, groen talent
Groen Waarschoot vraagt onmiddellijk ontslag gemeentesecretaris
MOTIE VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZOMERGEM INZAKE DE NIET-VERBREDING VAN HET SCHIPDONKKANAAL EN DE DEFINITIEVE AFSCHAFFING VAN DE RESERVATIEZONE
Sp.a en Groen in kartel naar de kiezer
RUP II - Nieuwe voetbalterreinen?
Groen: het positieve alternatief voor gemeenten en steden
Annemie De Bie en Johan De Muynck lijsttrekkers kartel Sp.a-Groen Zomergem gemeenteraardsverkiezingen 2012
Studie ontsluiting haven Zeebrugge voorgesteld
2 Laatste (?) studies Schipdonkkanaal afgerond: resultaten weerlegd door 't Groot Gedelf en Schipdonkcomité
Groen Waarschoot wil beleid voeren
Groene pluim 2011
Budget 2012
Zomergroensels Herfst 2011
Verhef jouw stem!
Groen! Zomergem vraagt uw mening
Groen! Lovendegem-Vinderhoute vraagt uw gedacht
Bezwaarschrift Stevin project: verdubbelen hoogspanningsleiding
Gemeenteraad 14/09/2011 keurt aankoop groene long af
Energie-avond
Open brief aan onze burgemeester
Keigatbos: natuurgebied beheerd door Natuurpunt Zomergem
Open brief aan CD&V mbt bevraging aankoop groene long
Bezwaarschrift tegen het vellen van de 16 bomen en het bouwen van drie woningen , p.a. A. Sifferstraat 35
Hoogspanningsstation Horta: bezwaarschrift Groen! Zomergem
Aankoop Groene Long: onze visie
Zomergroensels Lente 2011
Eerste groen!krant van waarschoot
Zomergem onder hoogspanning
“Integraal Wanbeleid” i.p.v. een “Integraal Waterbeleid”: Schipdonkkanaal: Minister Schauvliege zet eigen streek onder water
De halsstarrige keuze voor het Schipdonkkanaal
Schipdonkkanaal
Schipdonkkanaal
Oppositie zet in op milieu...?
Schauwbroekwegel
Milieujaarprogramma 2010 (rapportering 2009) goedgekeurd: 35000 EUR subsidie
Omgeving Den Boer geopend
Schauwbroekskenswegel
Zomergroensels Herfst 2010
College Lovendegem trapt in eigen doel
2de editie Bio - Eco - Fairtrade en streekproductenmarkt in 2012
Windmolens dossier Electrawinds: negatief advies
Schipdonkkanaal beschermd?
Standpunt Groen! Zomergem mbt dossier windmolens Electrabel: negatief advies
Federale verkiezingen 2010
Zomergem heeft er tien sociale woningen bij
Duurzame ontwikkeling: Subsidie in beroep
Kanaalfeesten 2010
Kandidaten verkiezingen 13 juni: Annemie De Bie op plaats 17; lijst 13
Kanaalfeesten 2010
Groen!e Pluim 2010
Groen! laat prijs kunstgrasveld berekenen: college staat op het punt ca. 400.000 euro te verkwanselen
Extra verkeerskussens
Kleuters krijgen fietshelm cadeau
Nieuwjaarsreceptie Groen!-sp.a
Schipdonkkanaal: plan-MER afgekeurd : reservatiestroken vrij NU!
Schipdonkkanaal: plan-MER afgekeurd!
Gedicht kiezen voor kerkwegels
Huisvuil niet opgehaald
Onteigening landbouwgrond een brug te ver!
RUP-recreatiepool: buurtcomité op de barricade
Neen aan de verbreding van het Schipdonkkanaal: weg met de reservatiestroken
Kanaalfeesten 24 mei 2009
kort nieuws uit college en gemeenteraad
Kandidaten en programma Vlaamse en Europese verkiezingen 2009 Groen! Meetjesland
Opmerkingen op planMER Schipdonkkanaal
Ecologisch voedselplan: 10 stappen naar een minder industriële landbouw
Persconferentie Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt én Boerenbond 9 april 2009
Amnestie voor mestboetes = misplaatste verkiezingsstunt van minister Crevits
Klimaatwijken: tussentijdse resultaten
CARPOOLEN OP GEMEENTELIJK NIVEAU
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren