Groen versterkt klimaatplan Lievegem

16 Mei 2019

“Groen Lievegem is duidelijk: het klimaatplan van Lievegem is goed. Door een reeks van onze opmerkingen in het plan op te nemen, konden we het nog versterken,” zegt Peter Cousaert, fractieleider van Groen Lievegem. “Onze partij wil een deel zijn van de oplossing. Dankzij Groen krijgen burgers een sterkere rol bij het opwekken van hernieuwbare energie. De adviesraden worden betrokken bij het klimaatplan. En er komt ook een debat over de wenselijkheid van nieuwe verkavelingen."

Burgers aan zet

Er werd een scherpere keuze gemaakt voor de betrokkenheid van burgercoöperaties voor duurzame energie. Een samenwerking tussen Lievegem en verenigde burgers kan veel betekenen. Lievegem kan zo meer privégeld aanspreken om de plannen waar te maken. Burgers krijgen daarbij vaak meer terug dan dat hun geld op een spaarboekje opbrengt. “We rekenen erop dat de schepen van klimaat heel snel samen zit met de bestaande burgercoöperaties”, zegt Cousaert.

Klimaatpanel

Voor een wervende klimaataanpak heb je ambassadeurs nodig om het uit te dragen. Ambassadeurs vinden we in politieke partijen, middenveld, individuele burgers en ondernemers. Groen Lievegem wil hen samenbrengen in een klimaatpanel. Het bestuur ging hierin mee door de adviesraden nauwer te betrekken.

Sociale aanpak

Een klimaatplan zal sociaal zijn of zal niet zijn. Daarvoor zal ruim aandacht nodig zijn voor mensen die het financieel moeilijker hebben. We zullen met Groen toekijken of die sociale inslag er ook komt. Eeklo werkt aan een sociale insteek in het klimaatbeleid. Groen stelt voor om aan te sluiten bij de Eeklose plannen om kwetsbaren toegang te geven tot groene, goedkopere energie.

Debat over wonen in Lievegem

In het klimaatplan ging men uit van bijkomende verkavelingen. We hebben deze passage kunnen laten schrappen. Groen wil investeren in compact en kwalitatief wonen in de kernen van onze gemeenten. We willen daarvoor samen met de inwoners van Lievegem nadenken over hoe onze kernen er in de toekomst moeten uitzien.

 

Bijkomende maatregelen

Het bestuur ging in op onze vragen om te werken met performance-based contracten. Daarbij staat niet het product zelf, maar de dienst die het product levert centraal. Zo kan je een leverancier jaarlijks betalen voor een hoeveelheid licht in plaats van voor lampen. Zo zal er druk ontstaan om lampen met een veel langere levensduur te gaan ontwikkelen."
We zorgen voor duurzame bestekken bij overheidsopdrachten. Als een lokaal bestuur iets aankoopt, maakt het een bestek. Aankopen verduurzamen begint dus hier. Voorbeelden zijn: vragen naar aantoonbare ervaring met duurzaam bouwen bij gemeentelijke bouwprojecten, duurzaamheidslabels, voorrang aan levering in bulk, terugnamemogelijkheden, hergebruik en recyclage, milieuvriendelijke levering…
We deden ook nog een voorstel om lege gemeentelijke gebouwen in Lievegem te gebruiken als centra om nieuwe projecten op te starten met een sociale of ecologische inslag. Dit werd jammer genoeg niet gevolgd. Er is nochtans nood aan ruimte voor dit soort projecten.