Lievegemse oppositie blijft uit protest weg van gemeenteraad

20 November 2019

Lievegemse oppositie blijft uit protest weg van gemeenteraad

Gisteren kon het grote publiek in de media reeds alle investeringen lezen die de beleidsploeg zal doorvoeren van 2020 tot 2025. Toch moet dit meerjarenplan nog door de gemeenteraad van december worden goedgekeurd.

Lievegem goochelt met geld… maar doet ook de stem van de oppositie verdwijnen

De inwoners van Lievegem konden op woensdag 20 november 2019 reeds alle grote investeringen van het Lievegems meerjarenplan in geuren en kleuren lezen in de krant. Ondanks het feit dat het plan nog op de gemeenteraad van december ter discussie en goedkeuring voorgelegd wordt.

Gisteren kon het grote publiek in de media reeds alle investeringen lezen die de beleidsploeg zal doorvoeren van 2020 tot 2025. Toch moet dit meerjarenplan nog door de gemeenteraad van december worden goedgekeurd.

De oppositiepartijen N-VA, Groen, sp.a plus en onafhankelijk raadslid Jurgen Blomme konden deze week wel een vergadering afdwingen van de meerderheid waar men toelichting kon krijgen. “Voor ons was dit echter een basis voor de eigenlijke constructieve discussie tijdens de gemeenteraad van december. Om de gemeenteraad ten volle zijn werk te laten doen is het noodzakelijk dat er een beraadslaging kan plaatsvinden vooraleer de plannen in de pers komen. Op dit moment hebben we nog niet eens alle info en documenten”, aldus de voltallige oppositie.

“Uit de adviesraden kregen we ook te horen dat de info omtrent de beleidsthema’s waarover advies werd gevraagd rijkelijk laat werden aangeleverd waardoor daar hetzelfde pro forma gevoel heerst. We betreuren dat dit lang niet de eerste keer is dat dit gebeurt. Kijk maar naar de communicatie omtrent de bevolkingsenquête.”

Waarom 29 gemeenteraadsleden zitpenningen laten ontvangen voor een overbodig orgaan? “Op die manier is dit een nutteloze uitgave”, zo oordeelt de oppositie. “Hier is de weg van de democratie – nogmaals – niet gevolgd. Is de Lievegemse gemeenteraad een nutteloos ritueel? Wij vragen respect voor voorbereidend werk.”

Uiteraard vormen CD&V en Open VLD de meerderheid in de gemeenteraad, maar dit vertoon is echt lachen met het werk van oppositie en geëngageerde inwoners. Waarom nog een gemeenteraad houden in december waarop het meerjarenplan goedgekeurd dient te worden als alles nu reeds beslist en gecommuniceerd is? “Dit is geen politiek spelletje. Wij hopen met deze actie gewoon een duidelijk signaal te lanceren naar de meerderheid toe: respect voor de democratie.”