Nieuwe tarieven Buitenschoolse Kinderopvang jagen inwoners op kosten

04 Juli 2019

Nieuwe tarieven Buitenschoolse Kinderopvang jagen inwoners op kosten

“Ondanks dat we dit probleem een gezicht gaven, besliste de meerderheid anders. Dat getuigt van een hardheid die we niet kunnen begrijpen”, zegt Cousaert. “Dit zorgt voor extra drempels voor mensen die het moeilijk hebben.”

Mensen met krappe budgetten in problemen

Op de gemeenteraad van Lievegem werd gestemd over de nieuwe tarieven van de Buitenschoolse Kinderopvang. “Er waren verschillen tussen de verschillende deelgemeenten. Jammer genoeg koos de meerderheid voor de variant die de inwoners het meest op kosten jaagt,” zegt Peter Cousaert, fractieleider voor Groen Lievegem. “Mensen met kleine budgetten komen verder in de problemen en de belastingverlaging wordt uitgewist.”

De kostprijs van de Buitenschoolse Kinderopvang gaat bijvoorbeeld voor Waarschoot met tien cent naar omhoog in vergelijking met de vorige situatie. Dat lijkt niet veel, maar uit onze simulaties blijkt dat voor mensen in een risicovolle situatie zeer problematisch. Groen stelde voor om bij de laagste tarieven aan te sluiten.

Simulaties tonen probleem

We beschreven drie situaties van gezinnen die werken, maar die desondanks maar net de eindjes aan elkaar kunnen knopen en, noodgedwongen, niet voorbereid zijn op onverwachte kosten. Hun extra kosten variëren van €8,75 tot wel €14 per maand. Als je al niets over hebt op het einde van de maand, dan zorgt dit voor extra problemen.

“Ondanks dat we dit probleem een gezicht gaven, besliste de meerderheid anders. Dat getuigt van een hardheid die we niet kunnen begrijpen”, zegt Cousaert. “Dit zorgt voor extra drempels voor mensen die het moeilijk hebben.”

Meer armoede in Waarschoot en Lovendegem

Uit cijfers over onze gemeente blijkt dat er meer kansarmoede is in Lovendegem (15%) en Waarschoot (14,3%), dan in Zomergem (8,7%). Dat het model Zomergem naar voor geschoven wordt, is dus ook vanuit die optiek verwonderlijk. Ook in Oostwinkel hebben veel mensen het moeilijk (15,8%).

Belastingverlaging al uitgewist

Daarenboven stelt deze beslissing heel wat vraagtekens bij de belastingverlaging die het bestuur met veel bombarie aankondigde. Deze ene maatregel wist deze verlaging in één keer uit. In onze simulaties kost het nieuw reglement de gezinnen respectievelijk €105, €120 en €168 per jaar. “Wat deze gemeente geeft, neemt het langs de andere kant.”

Tegenargumenten zwak

Naast de klassieke poging om de cijfers onderuit te halen, vielen de tegenargumenten van het bestuur toch tegen. Er is volgens het bestuur hoop op meer loon, door een indexaanpassing van de lonen. Maar dat dat ook aanleiding kan geven tot een verhoging van de huur moeten we dan blijkbaar weer niet in rekening brengen. Het OCMW als vangnet kan veel opvangen, volgens het bestuur. “Dat is bijzonder cynisch. Je creëert zelf een probleem en een andere dienst moet het probleem dan oplossen. Daarenboven vinden veel van deze mensen de weg niet, omdat ze het niet kennen of omdat ze de stap naar hulp te groot vinden. Ik vrees dat de meerderheid de feitelijke situatie van mensen niet kent of er gewoon geen oor naar heeft”.