Eerste stap richting minder dienstverlening?

03 December 2018

“Er is nog geen bestuursplan, maar de dienstverlening van de gemeente gaat wel al achteruit. Hopelijk is dit geen voorbode voor meer,” zegt toekomstige gemeenteraadslid voor Groen, Peter Cousaert. “Dit is de eerste verkiezingsbelofte die de prullenmand ingaat. We hebben zelf een alternatief: door de Buurtkar brengen we de dienstverlening net dichterbij.”

Achteruitgang

Het is duidelijk dat de dienstverlening er op achteruit gaat, hoewel de burgemeester het tegendeel beweert. De zaterdagdienst op de eerste zaterdag van de maand verdwijnt uit Waarschoot. Op dinsdagavond breidt het in Waarschoot een halfuur uit, maar in Zomergem vermindert de dienstverlening dan met tweeëneenhalf uur.

De vraag is ook hoe men de zin gaat invullen: “ten slotte willen we overdag telkens op minstens één plaats open zijn” Dat klinkt als een uitbreiding van de dienstverlening, maar kan zeker ook het omgekeerde effect hebben. We kijken dus erg uit naar meer duidelijkheid.

De Buurtkar voor betere dienstverlening

Deze aanpak kan voor Groen slechts als het wordt aangevuld met een aanpak die de dienstverlening dichterbij brengt. Met de Buurtkar zorgen we voor een rondrijdende (elektrisch aangedreven) vrachtwagen. We brengen voedsel aan huis, in samenwerking met de lokale handel. We doen dit door wekelijkse routes door alle dorpskernen van onze gemeente. In de Buurtkar vind je ook informatie over sociale diensten, informatie over subsidies.... Het is met andere woorden ook een rijdend dienstencentrum. De Buurtkar bestaat al in Bornem en is al twee jaar kostendekkend.

Neutrale informatie

Opvallend vinden we ook dat deze communicatie gebeurt via de blog van de burgemeester. Op de website van de gemeenten of hun andere kanalen wordt deze informatie niet verspreid. “We verwachten in de toekomst objectieve en neutrale informatie via de gemeentelijke informatiekanalen. Ook dat kan dus beter”, zegt Cousaert.