Programma

Pittig Lievegem

 

Beke, Lovendegem, Oostwinkel, Ronsele, Vinderhoute, Waarschoot en Zomergem zijn zeven parels die vanaf 1 januari volgend jaar één gemeente vormen.

Met Pit voor Lievegem schreven we met Groen Lievegem een zeer ambitieus én uitvoerbaar programma voor die nieuwe gemeente. Het doel van dit programma is niet enkel het bestuur één te maken. We willen Lievegem op de kaart zetten als groene en sociale gemeente. We zorgen er voor zorg dicht bij de je thuis. Hier in Lievegem moet je gerust kunnen fietsen door aangename straten. Onze kinderen moeten veilig naar school. We zorgen voor bruisende kernen waar het goed wonen is en waar je je boodschappen kan doen. We besparen op het politieke apparaat van onze gemeente. We doen dit om te kunnen investeren in onze gemeenten.

Politieke partijen mogen niet de pretentie hebben de waarheid in pacht te hebben. Integendeel, we willen bouwen aan Lievegem met jou, de inwoner van Lievegem. Of je nu rijk bent of niet. Ondernemer of in loondienst. Actief in een vereniging of niet. We bouwen samen aan Lievegem.

Deze tekst dient ook om met andere partijen in gesprek te gaan. We willen met Groen de klassieke tegenstellingen tussen meerderheid en oppositie overstijgen. We weten wat je als inwoner van Lievegem verwacht: samenwerkende politici.

 

Download het volledig programma

Natuur en milieu

GROEN MAAKT GELUKKIG

We maken werk van meer natuur en verbeteren het milieu. Waarom? Omdat het gezonder is en mensen tot rust brengt. Groen maakt simpelweg gelukkig.

We hebben veel om te koesteren: de Oude Kalevallei, De Keigatbossen, De Lieve, De Bellebargie, De Moerkes, het Schipdonkka- naal...

Het klimaat verandert en daardoor staat die natuur meer onder druk.

De kwaliteit van de lucht vermindert. We vinden minder soorten (planten en dieren) in onze natuur. En de laatste tijd horen we in onze regio steeds meer over wateroverlast én meer droogte.

Door bijkomende natuur kunnen we deopen ruimte behouden. Naast positieve maatregelen is controle belangrijk. We gaan overleggen met de inwoners van Lievegem, met natuurverenigingen én landbouwers.

Zwerfvuil verdient nog meer van onze aandacht. Zwerfvuil zorgt voor irritatie bij bewoners.

De gemeente Lievegem voorziet geld voor de aankoop van natuur: jaarlijks één euro per inwoner. We helpen bij het aanleggen kijkhutten, wandelpaden... We werken samen met landbouwers voor het beheer.

We verbinden de natuur met elkaar. Meer natuurgebieden zijn goed voor de biodiversiteit en zachte recreatie. Het Leen willen we bijvoorbeeld verbinden met Keigatbos en met Kwadebossen.

Lievegem koopt een speelbos aan, waar kinderen leren over de natuur. We werken hiervoor samen met de scholen uit Lievegem.

We schrijven een een vaste rubriek ‘Natuurberichten’ in het gemeenteblad. De gemeente stelt een natuurgids ter beschikking.

We helpen acties van inwoners en natuurgroepen die zich inzetten voor de bescherming van dieren die het moeilijk hebben (o.a. amfibieën, kerkvogels, huiszwaluwen, uilen, slechtvalken, vlinders, sprinkhanen ...)

We moedigen aanplanten van hagen, knotwilgen, houtkanten... aan door subsidies aan eigenaars. We gaan voor planten uit eigen streek. We verhogen het budget.

We promoten ecologische tuinen met planten, groenten en fruit uit eigen streek en zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen. We maken dit meer bekend.

De gemeente onderzoekt de haalbaarheid van het gebruik van biomassa uit knotbomenrijen. De verbranding gebeurt in een warmtekrachtkoppeling. Dit is schone energie.

Bermen beheren we goed, met aandacht voor de natuur. We denken goed na over wanneer we maaien en welke planten we zetten. We werken hiervoor samen met Natuurpunt. Mooie bermen zetten we in de kijker. De gronden van de gemeente beheren we natuurvriendelijk.

Lokale economie

NABIJ EN DEGELIJK

Lokale economie zorgt voor werk in je buurt. Je kan je boodschappen dicht bij doen. Het zorgt er bovendien voor dat je andere inwoners van Lievegem ontmoet.

We geloven in een goede band tussen de lokale ondernemer en de Lievegemenaar. Kies voor je lokale vakman/-vrouw. Ze zijn klantvriendelijk en bieden je kwaliteit.

Samen met alle inwoners bouwen ondernemers mee aan het versterken van lokale handelskernen.

Onze aandacht gaat naar landbou- wers. Zij voorzien ons van voedsel. Ze verdienen eerlijke prijzen voor lek- ker en gezond voedsel. We moedigen lokaal produceren aan (korte keten). Lokaal voedsel vermijdt teveel transport en is beter voor het milieu.

9 VOORSTELLEN VOOR EEN KLEURRIJKE HANDELSKERN

Lievegem bakent in de kernen winkelgebieden af. In deze gebieden concentreren we de volgende maatregelen. Waarschoot ging al op dat Groen-voorstel in.

We voorzien een premie voor handelaars die een winkel of een horecazaak openen in de kern. Zo moedigen we startende handelaars aan. Deze premie mag bestaande handel niet verstoren. Met Unizo en ZOZ maken we een lijst met handelsactiviteiten waarvoor we deze premies kunnen inzetten.

Een stop is nodig voor een levendige handelskern. Hiervoor bestaan Vlaamse regels die we omzetten in lokale regels.

Leegstand leidt tot nieuwe leegstand. We maken afspraken met eigenaars om drie maanden hun vitrines te verhuren (bv aan €60/maand) aan een andere zaak uit Lievegem. Vensters worden met reclame opgetooid. Dit betekent winst voor handelaar, eigenaar en gemeente.

Een pop-up zorgt voor een tijdelijke invulling. Ze geven jon- ge ondernemende handelaars de mogelijkheid om hun nieuwe handelszaak uit te proberen. Huren aan een lagere prijs willen we koppelen aan een verlaging of tijdelijke opheffing van de leeg- standsheffing.

Lievegem verhoogt de heffing op leegstand voor rechtvaardige huurprijzen. Huurprijzen swingen de pan uit en verklaren mee waar- om handelszaken leegstaan.

Lievegem breidt bestaande ac- ties uit. Naast ‘Zo dichtblij’ of de avondmarkt van Unizo onder- zoeken we of nieuwe concepten mogelijk zijn. Dit gebeurt in overleg met de ondernemersorganisaties Unizo en ZOZ.

In de gemeente Lievegem kan je betalen met Lievekes bij de lokale handelaars en gemeente. Dit is een lokale munt die ervoor zal zorgen dat inwoners meer zullen kopen bij lokale handelaars. Het is tegelijk een ruilsysteem dat zorgt voor samenwerking tussen mensen.

We ontwikkelen de Lieve- gem-app, als vervolg op de apps die al bestaan voor de aparte gemeenten. De Lievegem-app is een mobiel communicatieplatform voor handelaars (maar ook verenigingen en zorgverstrekkers). Zo lokken we mensen naar het centrum.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren