Groen wil besturen met slechts 4 schepenen

10 Oktober 2018

Groen wil Lievegem besturen met vier in plaats van acht schepenen

Bestuurskundigen zijn het erover eens: een gemiddelde gemeente of stad kan worden bestuurd door maximum een burgemeester en vier schepenen,” zegt Peter Cousaert, lijsttrekker voor Groen Lievegem. “Kiezen voor zo’n model betekent een besparing van maar liefst 1,2 miljoen euro. Die middelen willen we investeren in de uitvoering van ons sociaal en ecologisch programma.”

 

“We stellen al jaren vast dat te veel schepenen ervoor zorgen dat er een concurrentiestrijd is binnen schepencolleges. Daardoor ontstaat een wirwar van beleidsinitiatieven, die voortkomen uit persoonlijke ambities. Het algemeen belang verliezen we daardoor uit het oog” zegt Peter Cousaert, die als beleidsmedewerker van de koepel van de steden en gemeenten het terrein goed kent. “Dit komt de samenwerking niet ten goede. Samenwerking in een college is nochtans nodig, want in een complexere samenleving moet je sectoren aan elkaar koppelen. Om buurtgerichte zorg te realiseren moet je bijvoorbeeld een koppeling maken tussen buurtwerking, zorg, informaticatoepassingen en ruimtelijke ordening.”

 

Schepenen houden zich ook te vaak met details bezig en te weinig met de grote beleidslijnen. Een put in de weg, de kleur van de stoelen in een nieuwe ruimte van de gemeente, mee beslissen over welke drank er in de automaten in de sporthal moet zitten… Het zijn allemaal voorbeelden uit de praktijk. De ambtenaren zijn ook vaak gefrustreerd over deze verregaande bemoeienissen van politici.

 

Als er minder schepenen zijn, zullen ze vooral tijd hebben om zich met de belangrijke politieke lijnen bezig te houden en het debat aan te gaan met de bevolking. Onze vraag is dus niet of schepenen hard genoeg werken, wel of ze met de juiste zaken bezig zijn. Net daar willen we verandering in brengen. Inwoners zullen het dan wel gewoon moeten worden dat ze voor de spreekwoordelijke put in het wegdek naar de ambtenaar gaan in plaats van de politicus.