Natuur en milieu

GROEN MAAKT GELUKKIG

We maken werk van meer natuur en verbeteren het milieu. Waarom? Omdat het gezonder is en mensen tot rust brengt. Groen maakt simpelweg gelukkig.

We hebben veel om te koesteren: de Oude Kalevallei, De Keigatbossen, De Lieve, De Bellebargie, De Moerkes, het Schipdonkka- naal...

Het klimaat verandert en daardoor staat die natuur meer onder druk.

De kwaliteit van de lucht vermindert. We vinden minder soorten (planten en dieren) in onze natuur. En de laatste tijd horen we in onze regio steeds meer over wateroverlast én meer droogte.

Door bijkomende natuur kunnen we deopen ruimte behouden. Naast positieve maatregelen is controle belangrijk. We gaan overleggen met de inwoners van Lievegem, met natuurverenigingen én landbouwers.

Zwerfvuil verdient nog meer van onze aandacht. Zwerfvuil zorgt voor irritatie bij bewoners.

De gemeente Lievegem voorziet geld voor de aankoop van natuur: jaarlijks één euro per inwoner. We helpen bij het aanleggen kijkhutten, wandelpaden... We werken samen met landbouwers voor het beheer.

We verbinden de natuur met elkaar. Meer natuurgebieden zijn goed voor de biodiversiteit en zachte recreatie. Het Leen willen we bijvoorbeeld verbinden met Keigatbos en met Kwadebossen.

Lievegem koopt een speelbos aan, waar kinderen leren over de natuur. We werken hiervoor samen met de scholen uit Lievegem.

We schrijven een een vaste rubriek ‘Natuurberichten’ in het gemeenteblad. De gemeente stelt een natuurgids ter beschikking.

We helpen acties van inwoners en natuurgroepen die zich inzetten voor de bescherming van dieren die het moeilijk hebben (o.a. amfibieën, kerkvogels, huiszwaluwen, uilen, slechtvalken, vlinders, sprinkhanen ...)

We moedigen aanplanten van hagen, knotwilgen, houtkanten... aan door subsidies aan eigenaars. We gaan voor planten uit eigen streek. We verhogen het budget.

We promoten ecologische tuinen met planten, groenten en fruit uit eigen streek en zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen. We maken dit meer bekend.

De gemeente onderzoekt de haalbaarheid van het gebruik van biomassa uit knotbomenrijen. De verbranding gebeurt in een warmtekrachtkoppeling. Dit is schone energie.

Bermen beheren we goed, met aandacht voor de natuur. We denken goed na over wanneer we maaien en welke planten we zetten. We werken hiervoor samen met Natuurpunt. Mooie bermen zetten we in de kijker. De gronden van de gemeente beheren we natuurvriendelijk.