€35 minder belastingen? Ja, het kan!

27 April 2015

€35 minder belastingen? Ja, het kan!

"Een mooi voorstel dat Open VLD alleen maar als muziek in de oren kan klinken", zo noemt voorzitter Peter Cousaert, het Groen Waarschoot-voorstel om de algemene gemeentebelasting te verminderen met €35. "Als het gemeentebestuur niet op ons voorstel ingaat, was het betalend maken van het recyclagepark niets meer dan een platte belastingverhoging. Het kan anders." Sinds 2014 betalen we voor wat we afleveren op het recyclagepark. De gemeente heeft hierdoor €130.000 extra middelen (€105.000 extra inkomsten, €25.000 besparing). Groen wil dit omzetten naar een belastingverlaging van €35 per belastingbetaler (verlaging van 23%). "Waarschotenaren kunnen het bestuur hiervoor warm maken door de folder die we maakten terug bezorgen aan de gemeente. Ze vragen hiermee een deel van de gemeentebelasting terug te storten op hun rekening."

Positief voorstel

Met ons voorstel verhogen we de koopkracht: het komt elk gezin in onze gemeente ten goede. Het is ook een sociale maatregel, want het geeft zuurstof aan alleenstaanden (met kinderen). Je betaalt deze belasting vandaag als gezin. Alleenstaanden zijn daardoor in het nadeel. Het weegt dus zwaarder op hun huishoudbudget. Maar ook voor ondernemers en zelfstandigen is het interessant: we realiseren immers ook voor hen een kleine lastenverlaging, want ze betalen dezelfde belasting.

Recyclagepark

Vorig jaar maakte het gemeentebestuur het recyclagepark van onze gemeente betalend. Groen was voor, want 'de vervuiler betaalt' is een goed principe. Maar, we stelden twee voorwaarden. Ten eerste een afschaffing van de €1 inkomgeld. Door acties van Groen schafte de gemeente dit uiteindelijk af.

Ten tweede wilden we een belastingverlaging als er extra geld binnen komt. Onze voorspelling was juist: er zijn extra inkomsten. We betalen vandaag heel veel algemene gemeentebelasting: €149. Ter vergelijking: Eeklonaars betalen €80, Zomergemnaars €100 en Kaprijkenaars slechts €38.

 

Contact

Peter Cousaert

0477 70 56 89

[email protected]

BIJLAGEN:
belastingverlaging.pdf