Actie voor rechtvaardige herverdeling

26 April 2013

Actie voor rechtvaardige herverdeling

Groen Waarschoot voert actie voor rechtvaardige herverdeling die meer financiële ademruimte geeft aan 85% van de burgers Zaterdag 27 april om 9u30 neemt Groen Waarschoot deel aan de nationale actie van Groen voor een rechtvaardige herverdeling. Met haar rechtvaardig herverdelingsplan wil Groen meer financiële ademruimte creëren voor 85% van de bevolking. Groen gaat de dialoog aan met de burger over de toenemende kloof tussen arm en rijk en wat daaraan kan gedaan worden.Peter Cousaert, voorzitter Groen Waarschoot: "De inkomensongelijkheid is de voorbije 20 jaar met meer dan 25% gestegen in ons land. Daar waar de 10% rijkste Belgen in 1998 nog 50 keer zoveel bezaten als de armste 10%, is dat vandaag opgelopen tot 735 keer. De 10% armste Belgen beschikken gemiddeld over 2000 euro terwijl de 10% rijkste Belgen een gemiddeld vermogen van 1,6 miljoen euro verzameld hebben. Door de 15% rijkste Belgen meer te laten bijdragen, wil Groen meer financiële ademruimte creëren voor de 85% andere Belgen."

Met deze boodschap zal Groen-Waarschoot zaterdag om 9u30 in de buurt van het gemeentehuis de dialoog aangaan met de burger. Daarvoor werd er een quiz ontwikkeld (via www.groen.be/app) en een informatiemagazine (zie bijlage).

 Plaats van de afspraak

- zaterdag 27 april

- 9u30

- voor gemeentehuis Waarschoot

 

 

Contact: 

Peter Cousaert

[email protected]

0477 70 56 89