Bezwaarschrift Stevin project: verdubbelen hoogspanningsleiding

22 Oktober 2011

  Groen! is uiteraard voorstander van duurzame groene energie.

Er is dan ook
nood aan een beter elektriciteitsnet, zodat alle nieuwe projecten voor het
opwekken van stroom makkelijker en voldoende kunnen aangesloten worden. Op
termijn moeten mensen hun elektrische wagen bvb. thuis kunnen opladen, dat gaat
niet elke dag lukken met zelf opgewekte stroom (winter, 's nachts, ...).

Investeringen in
hoogspanningsleidingen zijn noodzakelijk om offshorewindenergie en andere
projecten met het binnenland te verbinden.

Groen! vindt deze
investeringen belangrijk en staat daar positief tegenover.

Vandaag de dag is
het net nog te veel voorzien op transport van stroom vanuit kerncentrales.

Ook voor duurzame
energie moet er dus transport zijn.

Het net moet
verder uitgebouwd en aangepast worden.

Dit betekent NIET
dat deze leidingen en hoogspanningsstations dan maar overal en ten koste van
alles mogen worden ingeplant.

Alle opties
moeten voldoende worden onderzocht en tegen elkaar worden afgewogen.

Als we de
kerncentrales willen gesloten krijgen, moeten we er voor zorgen dat de
alternatieven doorgang kunnen vinden.

MAAR daar
verliezen we de leefbaarheid van een regio zeker niet bij uit het oog! Open
ruimte behouden is belangrijk!

We vinden het
raar dat dit project nu al verder gezet wordt. Indien uit de onderzoeken rond
het Hortastation zou blijken dat het niet in Zomergem zou worden ingepland, is
dit traject voor Stevin niet nodig.

We vragen ook om
de leidingen zoveel mogelijk ondergronds aan te brengen. Dit traject
loopt door een beschermd landschap, door een habitat richtlijn
gebied dat deel uitmaakt van het Vlaams Ecologisch Netwerk, over het
grondwaterbeschermingsgebied van Kluizen en het provinciaal domein Het Leen
(bos reservaat).

Het ondergronds
aanbrengen zal de gemeente
ZOMERGEM in haar "eer" herstellen als plattelandsgemeente en tevens op een
duurzame wijze bijdragen aan de substantiële verbetering van het milieu.

Het ontdubbelen
van de bestaande 380kV- hoogspanningsleiding door de plaatsing van bijkomende
draad stellen (lees een tweede draad stel) zal onomstotelijk de volgende
negatieve effecten hebben op de onmiddellijke omgeving en op de
plattelandsgemeente ZOMERGEM :

o
Verhoging van de bestaande visuele
hinder ;

o
Horizonvervuiling (verstoring van het
landelijk karakter);

o
Manifeste geluidhinder (zoemen en brommen
vooral bij vochtig weer) ;

o
Verhoging van risico voor bepaalde groepen van
omwonenden (ongunstige invloed van hoogspanning op de gezondheid);

o
Verdere waardevermindering van de eigendommen
en bouwgronden onder en nabij de bovengrondse hoogspanning leidingen

Er bestaan
alternatieve routes bijvoorbeeld, via de industrieterreinen van Eeklo en
Evergem naar Gent, waardoor de plattelandsgemeente Zomergem kan worden
vermeden.

In bijlage een
voorbeeld bezwaarschrift.

Dit kan ingediend
worden op de gemeente.

 

Het RUP zlef, vind je terug via de links op http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00300/00314_00001/index.html