College gaat ook op 31 januari 2013 nog niet uit de startblokken

02 Februari 2013

Gemeenteraad 31 januari 2013: help, we hebben geen agenda! Op de agenda op 31 januari 2013 eigenlijk slechts twee punten: een nieuwe wijze om jubilea te betoelagen, en de benoeming van een reeks gemeentelijke vertegenwoordigers in de samenwerkingsverbanden en intercommunales waarvan Lovendegem lid is. 

1.       Jubilea ? toelage.

Het college legde een halfzacht besluit voor. Op verzoek van de oppositie in de vorige zittingsperiode, zou de betoelaging voortaan voor een deel in gemeentelijke waardebonnen worden uitgekeerd (gouden bruiloft) en voor de overige jubilea (diamanten, briljanten, enz.) in contanten.

Het kartel gaf het college de volgende opmerkingen in overweging:

  • Deze halfslachtige oplossing doet afbreuk aan de gelijkberechting
  • De suggestie wordt gewekt dat de meerderheid niet bereid is om een goede oplossing van de oppositie haar merites te wegen, maar zelf het been stijf houdt en dus liever een slechte oplossing naar voren schuift
  • Het argument dat sommige ouderen te weinig mobiel zijn om de waardebonnen te gaan innnen, snijdt geen hout. Elke handelaar zal gaarne bereid zijn om de gekochte waar aan huis te bestellen
  • Het argument dat ouderen misschien niet veel behoefte meer hebben aan extra waren, en daarom het geld liever aan kleinkinderen schenken, kan niet worden aanvaard. Dat kan bezwaarlijk een doelstelling van de gemeentelijke financiën worden genoemd.
  • Het ware efficiënter om een paar keer per jaar een collectieve receptie voor jubilarissen te organiseren, al dan niet gecombineerd met andere festiviteiten.

Het kartel steunde ook het amendement van N-VA om voor alle jubilea bonnen uit te keren, en slechts bij uitzondering contanten

Conclusie: met onze vijf argumenten werd geen rekening gehouden en het amendement werd weggestemd.

 2.       Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigingen

Maar liefst een 50-tal vertegenwoordigers moesten aangewezen worden voor 27 verenigingen. Slechts 6 daarvan waren conform de statuten van de betrokken verenigingen bestemd voor oppositiepartijen. De verkiezingen leverden voor kartel het volgende resultaat op:

  • Terry Gyselbrecht: lid raad van bestuur van IVM, de intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking in het Meetjesland
  • Sofie Vercoutere: kandidaat-lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur van intercommunale Westlede
  • Stefaan Dewerte: lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur van de Regionale Jeugddienst Meetjesland

De drie overige oppositiemandaten gingen naar N-VA. Alle overige mandaten werden over de meerderheid verdeeld. Het is ons voornemen om deze zaak goed op te volgen. Niet alleen inhoudelijk. Want als na deze resultaten blijkt dat sommige leden van de meerheid met een half dozijn mandaten  op stap gaan, lijkt het niet onlogisch dat het kartel zich bij de efficiëntie van dit alles bij voorbaat vragen stelt. Onze eerste evaluatie van aanwezigheden volgt medio juni 2013. 

 

3.  Diversen:  er werden terecht enkele vragen gesteld over de stand van zaken bij de begroting.  Volgens het college is er geen haast, omdat er voorlopig bij 4/12 wordt geregeerd.  Toch vinden we dat als oppositie onvoldoende. 14 oktober is inmiddels al meer dan een kwartjaar voorbij. Het wordt tijd om na te gaan of deze meerderheid van plan is haar verkiezingsbeloftes waar te maken. En vooral: wanneer ze dat wil doen. Daarom moeten de cijfers op tafel komen.