De toekomst van landbouw in Lievegem: 'Lekker en gezond van bij ons'

24 December 2017

De toekomst van landbouw in Lievegem: 'Lekker en gezond van bij ons'

Op 13 december hielden de Groen-afdelingen van het toekomstige Lievegem een debatavond over de toekomst van landbouw. Landbouwers Frank Bauwens (Simoenstede, Waarschoot) en Dirk Mouton (De Zwaluw, Lovendegem) gingen in debat met Bart Caron, Vlaams Parlementslid voor Groen. Voorzitter van Groen Waarschoot, Peter Cousaert, leidde het debat. Boodschap van de avond was: "We willen gaan voor lekker en gezond van bij ons". Bart Caron leidde in en toonde met cijfers dat zowel overproductie, de rol van grote industriële spelers en retailers, maar ook ruimtelijke verrommeling en de keuzes van de consument een grote druk zetten op familiale boerderijen. Familiale boerderijen kunnen daarom het hoofd steeds moeilijker boven water houden en verdwijnen.Vlaamse en lokale acties

Volgens Bart Caron moeten we drie zaken dringend aanpakken. Om te beginnen moet de veestapel dringend naar beneden, omwille van de CO2-uitstoot, maar ook omwille van de volksgezondheid. Teveel vlees is niet goed, tast het klimaat aan en zet druk op de prijzen. Hij wil ook de niet-industriële landbouw ondersteunen en nieuwe subsidies voor landbouwers koppelen aan het behalen van klimaatdoelstellingen.

Frank Bauwens: "Laat ons landbouwgrond, landbouwgrond laten. Verkavelingen en ontsluitingswegen op plaatsen waar die niet nodig zijn, moeten we vermijden. Mijn eigen bedrijf wordt bedreigd door zo'n ontsluitingsweg. Familiale landbouwers zijn trouwens mee behoeders van de openbare ruimte". Dirk Mouton wil dat er verder wordt ingezet op "biologische landbouw, want dit is de toekomst. Ik wil dierenwelzijn voorop zetten. Een dierenleven mag niet alleen maar op consumptie gericht zijn.".

De kracht van de consument

De drie heren deden een belangrijke oproep aan de consument: "Ga alsjeblieft voor Belgische (en regionale) producten. De import van groenten en vlees van heinde en ver is een probleem. Zowel voor het milieu als voor voor de lokale boer. En de kwaliteit van lokale producten is vaak beter. We kunnen iets veranderen door enkel lokale producten te kopen. Bekijk verpakkingen in supermarkten en koop Belgisch. Betere etiketten in winkels zouden kunnen helpen en korte ketenprojecten, zoals Voedselteams, herstellen mee de band tussen producent en consument".

Groen Lievegem sluit zich graag aan bij deze conclusies en wil in de toekomst volop de kaart trekken van korte ketenlandbouw in, rond en voor onze nieuwe fusiegemeente. Dit is een winwin voor de Lievegemse landbouwers en consumenten.

Contact
Peter Cousaert
Voorzitter Groen Waarschoot 0477 70 56 89