Groen! laat prijs kunstgrasveld berekenen: college staat op het punt ca. 400.000 euro te verkwanselen

11 Maart 2010

De megalomane plannen van het college stuiten op steeds meer ongeloof. Tijdens het openbaar onderzoek zijn meer dan 300 bezwaarschriften ingediend. Het merendeel van de indieners vindt het onaanvaardbaar dat opnieuw de open ruimte wordt aangetast en vraag zich af of er alternatieven zijn. Het College zelf heeft weinig of geen moeite gedaan om naar alternatieven te zoeken. Daarom liet Groen! zelf berekenen hoeveel de aanleg van een kunstgrasterrein zou kosten. We gingen daarvoor te rade bij de firma Scheerlinck uit Merchtem, een betrouwbare speler op dit terrein. Op basis van het huidige trainingsschema ( ) maakte het bedrijf een vergelijkende studie die voor zich spreekt. De vergelijking tussen enerzijds het aanleggen van twee nieuwe natuurgrasterreinen en het onderhouden van 4 natuurgrasterreinen en anderzijds het aanleggen van 1 kunstgrasveld en het onderhoud van 1 natuurgrasterrein. De cijfers spreken voor zich. U kunt de volledige notitie hierover op eenvoudig verzoek komen raadplegen, maar de essentie van vergelijking willen we u niet onthouden. Over een periode van 10 jaar levert de vergelijking onderstaand resultaat op: http://www.ksklovendegem.be/infobrochure%202%20paginas.pdf

aankoop landbouwgrond: 250.000
aanleg 2 natuurgrasvelden: 150.000
onderhoud 4 natuurgrasvelden (10j): 642.000
totaal: 1.042.000 euro

aanleg één kunstgrasveld: 400.000
onderhoud één kunstgrasveld/10 jaar: 80.500
onderhoud één natuurgrasveld/10 jaar: 160.000
totaal: 640.500 euro

De resultaten zijn onthutsend! Ook als de onderhoudskosten verdisconteerd worden, blijft de besparing de moeite lonen. Afgezien van de kosten voor aankoop en onderhoud zijn er talloze andere voordelen die de keuze voor kunstgras ondersteunen. Moet het nog gezegd: de speelcapaciteit van kunstgras overtreft vele malen die van natuurgras, waardoor het capaciteitsprobleem voor de club van de baan is. Door op kunstgras te trainen kan er ook op het resterende natuurgrasterrein het hele jaar door zonder modder gevoetbald worden. Meteen zijn ook alle problemen rond geluids- en zichthinder en mobiliteit opgelost. En is er rechtszekerheid, want zonder compensatiegronden is dit RUP niet rechtsgeldig. En laat ons meteen voor de zoethoudertjes als het speelbos en de Finse piste naar degelijke alternatieven zoeken. Uit een overzicht van de Vlaamse Atletiekliga blijkt dat looppistes in Oost-Vlaanderen gemiddeld minstens 3 km lang zijn (zie bijlage). Met het huidige voorstel zou het college maar een slecht figuur slaan. Een looppiste is een must, maar doe het dan in samenwerking met de ons omringende gemeenten. Als drie gemeenten elk twee km looppiste aanleggen, hebben we meteen ongeveer de langste looppiste van Oost-Vlaanderen. Dat zou pas een primeur zijn. Voor het speelbos geldt dezelfde redenering! Met de huidige plannen komt dit college in het Guinness recordboek voor de kleinste en meest ongeschikte infrastructuur! Tot slot kan het aanleggen van een kunstgrasveld ook een kans zijn om de financiering van de sportfaciliteiten opnieuw te bekijken. Tal van gemeenten hebben ingezien dat zij niet altijd de nodige kennis in huis hebben voor de exploitatie van de sportfaciliteiten. De financiering door bijvoorbeeld TMVW kan daarvoor een oplossing bieden. Dat bedrijf heeft de afgelopen jaren flink gediversifieerd, en verkoopt meer dan alleen maar water. Zie http://www.tmvw.be/pageview.aspx?pv_mid=4560&mid=128

Hieronder treft u de indicatieve berekening aan. Wij publiceren deze cijfers omdat we een open debat willen aangaan over de voordelen van kunstgras. De cijfers verbinden op geen enkele wijze de firma Scheerlinck.