Groen misnoegd over verkoop Priorij. Alternatief Groen nooit bestudeerd

13 September 2013

Groen misnoegd over verkoop Priorij. Alternatief Groen nooit bestudeerd

Op de gemeenteraad van 12 september besliste de meerderheid (CD&V en Open VLD), met de steun van de NVA, tot de openbare verkoop van de Priorij. Groen wilde de priorij bij voorkeur in handen van de gemeenschap houden. "Het is onze enige echte parel en uniek voor het Meetjesland. De verkoop is daarenboven een begrotingstruc om de gemeentekas te spijzen," zegt voorzitter Peter Cousaert. "Een oplossing lag bijvoorbeeld in de verkoop van het Cultureel Centrum."Priorij in handen gemeenschap

Groen wil de priorij in handen van de gemeenschap houden. Tegelijk is Groen realistisch. Als dit financieel onhaalbaar bleek, konden we ons vinden in publiek-private samenwerking. Maar we kunnen dit pas ondersteunen als de verschillende pistes daadwerkelijk werden onderzocht. Het gebouw moet toegankelijk blijven voor de inwoners van Waarschoot. Het bestuur weigert hier rekening mee te houden en gaat over tot een platte verkoop onder zeer beperkte voorwaarden.

Er werd ooit een plan ontwikkeld om van de Priorij een echte trekpleister te maken. Het hart van cultureel Waarschoot en zelfs het Meetjesland. In de plannen wordt in moderne architectuur een bijgebouw gezet die toegang geeft tot het huidige gebouw. De herbestemde Priorij kan heel wat mogelijkheden bieden voor toerisme, evenementen, socioculturele activiteiten en kunst.

Om het dossier van de Priorij financieel rond te krijgen is een gefaseerd totaalproject nodig met een duidelijke prioriteitenlijst en de kosten per stap gespreid in de tijd. We ijverden voor een groep burgers, los van de politiek, die een dossier opmaken dat een pad uittekent voor de ontwikkeling van de site. Het gemeentebestuur moest dit mogelijk maken. In de eerste jaren zal conservering van het gebouw voorop moeten staan. Later kunnen bijkomende investeringen volgen. 

Volledig patrimonuim

Het Groen-voorstel aan het bestuur ging ook uit van een volledige evaluatie van het patrimonium van de gemeente. Onze kleine gemeente heeft teveel patrimonium. Waarschoot heeft jaren heel veel geïnvesteerd in bakstenen, denk maar aan de aankoop van de school, de omvorming van de oude pastorij in een sociaal huis, etc. "Helaas was men minder ambitieus in het voeren van een inhoudelijk beleid", zegt Peter Cousaert.

Groen stelde voor om in de eerste plaats het Cultureel Centrum in vraag te stellen en eventueel zelfs te verkopen. Dit is een gebouw dat aan een grondige renovatie toe is en heeft geen echte historiek. We pleitten ervoor het huidige patrimonium in kaart te brengen. We wilden kijken naar gekoppelde functies van gebouwen. Activiteiten in het Cultureel Centrum kunnen vaak evengoed in De Kring worden georganiseerd. Dit is perfect mogelijk als de verhuurprijs van De Kring wordt verlaagd en de accommodatie aangepast. De vergaderingen van verenigingen kunnen onder andere plaatsvinden in het Sociaal Huis. 

Het bestuur had moeten vertrekken vanuit de benuttingsgraad van de bestaande gebouwen en op basis daarvan keuzes maken voor het volledige patrimonium. Het bestuur heeft deze pistes nooit echt serieus genomen maar slaagde er ook niet in tegenargumenten te ontwikkelen.

Dit dossier is een mooi voorbeeld van hoe bestuurders geen keuzes kunnen maken. "Een Waarschootse ziekte", beschreef de conservatiearchitect van de Priorij het op een informatieavond.