Groen Waarschoot vraagt recht van antwoord

02 Juni 2015

Groen Waarschoot vraagt recht van antwoord

Naar aanleiding van recente beschuldigingen van de OCMW-voorzitter wegens aanranding van de eer of de goede naam aan het adres van Groen Waarschoot--voorzitter Peter Cousaert reageert onze afdeling op verschillende onjuistheden in artikelen die naar aanleiding hiervan in Het Nieuwsblad (15/05) en Taptoe (week 18/05) verschenen.  We hopen dat we met een recht van antwoord alle misverstanden van de baan kunnen helpen en dat wij in de toekomst de krantenkoppen kunnen halen met onze positieve voorstellen.Hieronder het recht van antwoord zoals dat naar Het Nieuwsblad werd verzonden. In een licht gewijzigde versie werd dit ook verzonden naar Taptoe.

Aan het einde van het bericht kan je de laatste Groenkrant downloaden. 

 

Recht van antwoord op artikel Het Nieuwsblad van 15 mei 2015

 

Het artikel "Grenzen van politiek fatsoen overschreden", verschenen in het Nieuwsblad van 15 mei 2015, bevat een aantal fouten die voortvloeien uit misinterpretaties en klakkeloze overnames van een persbericht uitgaande van de OCMW-voorzitter van Waarschoot. Volgende rechtzetting is dan ook noodzakelijk.

 

Vooreerst wordt de onterechte indruk gewekt dat Groen Waarschoot in een eerder gepubliceerd artikel in Het Nieuwsblad van 2 april 2015 onder de titel "Groen hekelt verkoop huizen door OCMW" de OCMW-voorzitter heeft willen beschuldigen van "gesjoemel" naar aanleiding van de verkoop van twee huisjes in De Stuiver.

De gebruikte bewoordingen lijken vooreerst een parafrasering van het persbericht van de OCMW-voorzitter waarin in plaats van "gesjoemel" het woord "corruptie" staat.

Evenwel wordt, anders dan het betreffende artikel laat uitschijnen, op geen enkele wijze geïnsinueerd dat bij de betreffende verkoop onwettelijke constructies zouden worden gebruikt. Wij betreuren dan ook dat de OCMW-voorzitter de geformuleerde kritiek op het beleid voorstelt als aantijging van corruptie en hiervoor strafklacht wegens aanranding van de eer of de goede naam blijkt te hebben neergelegd.

 

Weliswaar werd verwezen naar een vermoeden dat er "afspraken" bestonden om een verkoop aan de bouwpromotor van een naastliggende verkaveling mogelijk te maken, wat onder meer werd afgeleid uit de vervanging van een huurcontract van lange duur door een contract van één jaar.

In de genoemde Groen-artikels werd het woord "afspraken" gebruikt. Uiteraard zijn afspraken niet per definitie onwettelijk en zeker geen corruptie. Het OCMW moet inderdaad procedures volgen bij een dergelijke verkoop en heeft dit, zo is achteraf gebleken, bij ons weten ook gedaan. Dat verklaart ook waarom derden uiteindelijk het pand konden kopen.

Maar dat betekent niet dat deze verkoop niet bekritiseerd mag worden en ook niet dat al onze bedenkingen "hersenspinsels" zijn. Tot nader order blijven heel wat vragen onbeantwoord en onder meer de kritiek terecht dat het OCMW te weinig deed om de persoon die het huis moest verlaten te begeleiden naar een andere oplossing. Ook daar dus geen verwijzing naar iets zwaarwichtig als corruptie. Wel sterke kritiek op het weinig sociale beleid van het OCMW.

 

Verder meent de OCMW-voorzitter dat er sprake is van een "bewuste beschadigingsactie" en een bewust verspreiden van verkeerde informatie omdat het bewuste artikel pas op 2 april van dit jaar verscheen, een tweetal weken na de beslissing van de OCMW-raad om te verkopen aan derden die met de naastliggende verkaveling niets te maken hadden. Vreemd genoeg neemt de journalist klakkeloos en zonder enig nazicht van de juistheid een deel van het persbericht van de OCMW-voorzitter over: "Deze datum is hier belangrijk, aangezien de aantijgingen pas op 2 april en begin mei verspreid worden."

Eenvoudig nazicht zou hebben geleerd dat het artikel dat op 2 april verscheen, gebaseerd was op een persbericht van Groen dat op 5 januari 2015 werd verzonden. Vanuit Het Nieuwsblad werd geen contact opgenomen om een update te krijgen vanuit Groen vooraleer het artikel pas drie maanden later te publiceren. Groen kan hiervoor uiteraard niet verantwoordelijk zijn.

Ook de teksten voor de Groenkrant editie "Lente 2015" werden reeds begin maart 2015 ingeleverd, dus voor de beslissing van de OCMW-raad.

 

Groen Waarschoot hoopt dat met dit antwoord alle misverstanden van de baan zijn en dat wij in de toekomst de krantenkoppen kunnen halen met onze positieve voorstellen.


Peter Cousaert

Voorzitter Groen Waarschoot

BIJLAGEN:
groen_ovl_v1_waarschoot201504.pdf