Investeer in de Waarschootse handelskern

27 Juli 2017

"Met alweer minstens één nieuwe winkel op de N9 in aantocht, maakt het Waarschootse kartel Groen ? sp.a zich verder zorgen over de handelskern in de gemeente," zegt Jurgen Blomme, fractieleider voor sp.a. "Het schepencollege staat hulpeloos te kijken naar de leegstaande handelspanden in de kern," zegt Peter Cousaert, voorzitter van Groen Waarschoot. Naast onze acht voorstellen voor een kleurrijke handelskern, pleiten we ook voor een visie  die een dam opwerpt tegen handelslinten.   Welgeteld één weigering

Maar eerst een fact check: de schepen van middenstand en KMO verklaarde meermaals dat er verschillende vergunningen voor baanwinkels werden geweigerd door de gemeente die later werden goedgekeurd door de provincie. We moesten lang wachten op de cijfers omdat het zogenaamd niet evident was om een lijst aan te leggen. Nadien bleek dat het over welgeteld één weigering ging. Waarom verspreidt de schepen bewust verkeerde informatie? 

 

Ontwikkel een visie

Het gemeentebestuur zou machteloos staan volgens de schepen. Nochtans zegt het decreet op het integraal handelsvestigingsbeleid dat de gemeenten mee instaan voor "het creëren van duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel, met inbegrip van het vermijden van ongewenste kleinhandelslinten". Er zijn dus Vlaamse regels, die we lokaal kunnen omzetten in een ruimtelijk uitvoeringsplan en stedenbouwkundige verordeningen. Dat vraagt wel dat de gemeente een visie ontwikkelt.  Daar ontbreekt het duidelijk aan. 

Eerder dit jaar formuleerde Groen al 8 voorstellen om de handelskern te versterken. De winkels in de kern hebben naast een handelsfunctie, ook een functie om ontmoeting tussen de mensen te organiseren. Het wordt tijd om daar op in te zetten.

 

Peter Cousaert, voorzitter Groen Waarschoot, 0477 70 56 89

Jurgen Blomme, fractieleider sp.a Waarschoot, 0475 85 06 20