Ligt uw tuin in Zomergems jachtgebied?

17 September 2017

Ligt uw tuin in Zomergems jachtgebied?

Eén van de regels mbt de jacht in vlaanderen, is dat je moet beschikken over een aaneengesloten jachtgebied van 40ha. Jachtrechten kunnen al zeer oud zijn, en kunnen zonder toestemming van eventuele nieuwe eigenaars, doorgegeven worden. Sinds juli 2017 staan de jachtplannen online. Op de kaart kan je eenvoudig nagaan of je tuin in een jachtgebied ligt, én, je kan je grond laten schrappen uit het jachtplan waar die in is opgenomen.

Hoe?

Ga naar geoloket.be, geef je adres in en duidt rechts bij 'Kaarten en plaatsen' > 'Natuur en milieu' > 'Jacht' "Jachtterreinen": dan zie je of je tuin is opgenomen in jachtgebied.

Wil je de opname in een jachtgebied laten schrappen:

- klik op het logootje van je adres

- dan op jachtterreinen

- en dan op vul dit formulier in

In tegenstelling tot een jager die niets moet bewijzen om gronden op te nemen in het jachtplan, moet je als eigenaar van die grond wel bewijzen dat je de eigenaar bent om je grond uit het jachtplan te laten verwijderen.

Dit wordt in het verzoek tot wijziging opgevraagd als het bewijs van het jachtrecht (dit is niet het bewijs van de eigenaar van het jachtplan waarin je bent opgenomen, maar het bewijs dat jij als eigenaar van de grond het jachtrecht mag claimen):

Schriftelijk bewijs van het jachtrecht 

Het schriftelijk bewijs van het jachtrechtis het document dat aanduidt dat iemand het jachtrecht op een perceel heeft. Om geldig te zijn voor het aantonen van het jachtrecht moet het schriftelijk bewijs van het jachtrecht aan bepaalde voorwaarden voldoen. U kan deze voorwaarden terugvinden in het ministerieel besluit tot bepaling van de gegevens die minimaal moeten worden opgenomen in een schriftelijk bewijs van het jachtrecht op een perceel.

Wanneer je eigenaar bent, volstaat een eigendomsakte of een aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing.