Magda Polfliet en Nikolaj Vanvyve kandidaat voor Groen bij de gemeenteraadsverkiezingen

23 Augustus 2012

Magda Polfliet en Nikolaj Vanvyve kandidaat voor Groen bij de gemeenteraadsverkiezingen

Op 14 oktober zullen Magda Polfliet en Nikolaj Vanvyve kandideren voor Groen op de kartellijst sp.a Groen.   Magda en Nikolaj zijn beide fervente natuurliefhebbers met het hart op de groene plaats.

 

Magda is 52 en woont met haar zoon in de Hoekstraat in Ronsele.

 

Magda is in Sint-Amandsberg geboren en  komt als jongste (kakkersnest) uit een warm hardwerkend bakkersgezin met 7 broers en 1 zus.  

Ze is als onderwijzeres afgestudeerd in 1981, vertoefde 5 jaar als ontwikkelingshelper op een bijen- en geitenboerderij in de Caraiben en is sinds 1992 professioneel educatieve medewerker, natuurgids bij de Milieudienst van de Stad Gent. 

Magda woont sinds 1991 in Zomergem, is een gelukkige mama van een prachtige zoon en "zou zo geerne willen leven in een wereld zonder misere, zonder macht en zonder zorgen, waar dat al vanzelve goat". Ze verlangt naar en wil werken aan een mooie, duurzame en gezonde leefomgeving, nu en later, hier en elders, voor haarzelf en voor jou en de kinderen van de toekomst.

Magda is reeds enkele jaren actief als natuurgids in onze gemeente en wandelt met scholen en verenigingen de Zomergemse natuur in.

Ons Zomergem is een gemeente om trots op te zijn en in de GeMiNa drukt ze met liefde  haar natuurkennis  uit.

Magda's leuze is de mooie tekst van Louis Neefs "laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is, laat ons een boom en het zicht op de zee. Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is, de wereld die moet nog een eeuwigheid mee!"

   

Nikolaj is 48 en woont in de Parklaan, Ronsele. Hij is gehuwd en vader van 4 kinderen. 

Natuurpunt Zomergem, met Nikolaj als voorzitter, wist een natuurgebied te verwerven.

Nikolaj zetelt al jaren als vertegenwoordiger van Natuurpunt in de GeMiNa.

Voor Nikolaj is biodiversiteit dan ook zeer belangrijk: 

"een groene omgeving begint bij onszelf. Ieder persoon, jong of oud, kan dit meehelpen verwezenlijken.?Samen gaan we ervoor, maar het begint bij of met elk van ons.

Samen kunnen we het tij keren. Vele kleine beetjes maken een groot geheel. 

Laat het verleden rusten zodat we niet dezelfde fouten maken.?Een groenere, meer biodiverse, omgeving op lokaal niveau, daar gaan we voor.??Waar ik dacht dat natuur zo natuurlijk was voor iedereen blijkt niets minder waar te zijn. 

Daar sta ik voor, natuur als natuurlijke reflex voor iedereen."