MOTIE VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZOMERGEM INZAKE DE NIET-VERBREDING VAN HET SCHIPDONKKANAAL EN DE DEFINITIEVE AFSCHAFFING VAN DE RESERVATIEZONE

30 Maart 2012

MOTIE VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZOMERGEM INZAKE DE NIET-VERBREDING VAN HET SCHIPDONKKANAAL EN DE DEFINITIEVE AFSCHAFFING VAN DE RESERVATIEZONE

De komende weken zijn opnieuw cruciaal voor het dossier van de verbreding van het Schipdonkkanaal. De besprekingen zijn heropgestart in het Vlaams Parlement naar aanleiding van een aantal bijkomende studies.

 

Al vele jaren verzet de gemeente Zomergem zich tegen de verbreding van
het Schipdonkkanaal. Dit dossier ligt uitermate gevoelig in Zomergem en zorgt
voor heel wat onrust bij de bevolking.

 

Er moet krachtdadig worden gereageerd naar alle betrokkenen die zich
over dit - reeds tientallen jaren aanslepend - dossier buigen, zowel officiële
instanties, politici als administraties.

 

De gemeenteraadsleden van alle politieke fracties (Open Vld, Groen, Spa
en CD&V) willen met deze motie nogmaals een gezamenlijk, eensgezind en
krachtig signaal geven naar de bevolking en vooral naar de overheid.

 

De boodschap is zéér duidelijk: de verbreding van het Schipdonkkanaal
mag er nooit komen en de rechtsonzekerheid bij de aangelanden moet definitief
worden weggenomen.

 

De gemeente Zomergem zou immers het grootste slachtoffer worden van deze
ingreep. Een verbreding zou een ernstige aanslag betekenen tegen de bevolking
en het dorp.

 

Het kanaal zou een echte barrière vormen en zou het Meetjesland, met
Zomergem in het bijzonder, in twee splitsen. Het mooie Zomergem zou middendoor
worden gesneden, huizen zouden moeten verdwijnen, er zouden diverse bruggen
verdwijnen en in plaats daarvan zouden er nog 'enkele mastodont-bruggen' worden
aangelegd om het dorp te verbinden met 'de inwoners aan de overkant van het
kanaal', ?

 

De leefbaarheid van ons dorp zou op die manier ernstig in het gedrang
komen. Op maatschappelijk vlak en wat betreft de mobiliteit zou dit een pure
aderlating betekenen.

 

Ook de ecologische waarde van het Schipdonkkanaal zou heel veel van zijn
waarde verliezen. Onze gemeente zou 'vervuilende industrie' aantrekken en het
landelijke karakter zou rond het verbrede kanaal al zijn charmes verliezen.

 

Het Schipdonkkanaal moet de groene ader van ons dorp blijven, een oase
van rust en stilte, met hier en daar mogelijkheden tot passieve recreatie.

 

Voor Zomergem is dit derhalve een catastrofaal dossier waarin het
gemeentebestuur heel alert blijft en zal blijven.

 

Zomergem wil absoluut één dorp blijven en haar landelijk, residentieel
en groen karakter behouden.

 

Om een vuist te maken, is het dan ook noodzakelijk dat alle politieke
krachten worden gebundeld.

 

Het gemeentebestuur vraagt dan ook met aandrang:

 

-      
dat de studiefase na zovele jaren eindelijk wordt
afgerond, gezien de veelheid aan reeds uitgevoerde studieopdrachten,

-      
dat er zonder verwijl een definitieve beslissing
wordt genomen, zonder het dossier opnieuw door te schuiven naar de volgende
generatie(s),

-      
dat de verbreding van het Schipdonkkanaal
definitief en voorgoed wordt afgeblazen,

-      
dat de reservatiezone langs het kanaal op een
definitieve wijze wordt afgeschaft, waardoor de rechtszekerheid bij de
aangelanden na al die nutteloze jaren wordt hersteld, via een gewestelijk
ruimtelijk structuurplan,

-      
dat alle kansen worden gegeven aan de bekende
alternatieven, zoals de estuaire vaart, het kanaal Gent-Oostende en het vervoer
langs het spoor.