Natuur en milieu

03 Oktober 2012

Natuur en milieu

Een Zomergemse Groene long: we blijven ijveren om dit openbaar domein te maken de Strontwegel langs de Groene long moet HERopend worden om zo een verbinding te maken met Dreef 10

 • de Groene Long verbinden met de groenselhof van het OCMW
 • het Natuureducatief centrum kan hier een stek krijgen (met streekeigen                  bomen/struiken/planten)
 • er is plaats voor een joggerspiste
 • het is een oase voor jong en oud (dicht bij serviceflats; midden in centrum)

 Schipdonkkanaal

 • uiteraard blijven we het verzet tegen de verbreding aanhouden
 • maar we willen ook nog meer de gezonde alternatieven promoten (toerisme , landbouw, natuur, recreatie)
 • we promoten de uitwerking van een paardentrekpad  "Schipdonkpad"
 • de horeca is hier belangrijk

Bossen

 • Het Leen en de Keigatbossen meer promoten bij de Zomergemnaar én met mekaar verbinden met ook een link naar het natuureducatief centrum
 • Ontwikkelen van een geboortebos
 • Speelbossen of natuurlijke speelruimtes inrichten waar mogelijk
 • In elke nieuwe wijk/verkaveling een speel- en vertoefruimte inplanten
 • Natuurfonds om gronden te kunnen aankopen om de natuur te versterken

Milieu

 • Afval:
  • we blijven inzetten op afvalpreventie
  • sorteren blijvend sensibiliseren
  • zwerfvuil bestrijden:
   • zwerfvuilacties  blijven doen
   • uitbreiding zwerfvuilmeters en ?peters, -scholen, -verenigingen: ELKE STRAAT
   • meldpunt oprichten op de website gemeente
   • kippenactie jaarlijks
   • Composteren blijven in de aandacht brengen
   • Principe de vervuiler betaalt uitbreiden: DIFTAR systeem voor ophaling huisvuil
   • Binnen de intergemeentelijke samenwerking IVM moet er meer aandacht komen voor afvalpreventie; er moet ook meer inspraak komen vanuit de gemeentebesturen zelf over de werking; in alle gemeenten van IVM zouden er gelijkaardige tarieven moeten gelden voor ophaling, containerpark, ... om afvaltoerisme tegen te gaan
  • Functioneren van het milieupark evalueren en optimaliseren

Landbouw

 • Stimulatie korte keten (boerenmarkt, incl toevallige verkoop van particulieren, promoten verkoop op de boerderij, steunen van voedselteams)
 • Landbouwleerpad
 • Promoten van streekeigen bomen/struiken voor landbouwers
 • Beheersovereenkomsten met landbouwers rond natuurbeheer
 • Vette veemarkt blijven ondersteunen