OCMW-raad Waarschoot verwerpt motie voor inkomens en uitkeringen boven armoedegrens

01 April 2015

OCMW-raad Waarschoot verwerpt motie voor inkomens en uitkeringen boven armoedegrens

De OCMW-raad verwierp het voorstel van Groen om de motie voor inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens te ondertekenen. Te weinig nuance in het voorstel, zo leren we uit een reactie van de OCMW-voorzitter. "Ik val van mijn stoel", zegt Groen Waarschoot-voorzitter Peter Cousaert. "Aan uitkeringen en inkomens onder de armoedegrens valt niet veel te nuanceren." Het is onduidelijk welke discussie zich in de raad heeft afgespeeld en wie voor of tegen was, maar door niet te ondertekenen bevestigt de OCMW-raad de klassieke ideeën over uitkeringen: als je mensen te hoge uitkeringen geeft, dan blijven ze in de uitkering zitten. Of omgekeerd: door mensen in armoede te houden, haal je hen uit de armoede. "Een achterhaalde en tenenkrullende redenering, die door onderzoek wordt tegengesproken", zegt Peter Cousaert.*   Natuurlijk moeten ook de minimumlonen omhoog, maar Groen lijkt de enige partij die daarvoor ook een zinvol voorstel heeft voor de kiezer op 25 mei. Geef Groen de kans en we verlagen de lasten op arbeid substantieel, waardoor de loonkosten dalen voor werkgevers en de nettolonen stijgen voor de helft van de werknemers. Groen pleit immers voor een verschuiving van lasten op arbeid naar de grootste vermogens en milieuvervuiling. 

*Lees er ook onze argumenten op na in ons persbericht van 2 januari.

Contact: 

[email protected], 0477 70 56 89