Open brief aan CD&V mbt bevraging aankoop groene long

21 Mei 2011

Open brief aan CD&V mbt bevraging aankoop groene long

Beste Tony, Bij gebrek aan een knop 'reageer' op je blog en de CD&V website, reageer ik middels deze open brief (in BCC breder verstuurd dan enkel aan jou).CD&V Zomergem lanceert dus een soort referendum rond de aankoop van de groene long.

Persoonlijk ben ik ook steeds een voorstander geweest van een directe basisdemocratie. Op zich is jullie lokale initiatief dan ook een pak beter dan de standpunten van jullie nationale boegbeelden die niet kunnen verkroppen dat er burgerbewegingen zijn die er in slagen dossiers als de Lange Wapper of ons eigen Schipdonkkanaal tegen te houden of die er voor pleiten om bepaalde voorstellen immuun te maken tegen inspraak door de bevolking.

Maar soms moet je in de politiek ook gewoon beslissen. Als je enkel uitvoert waar iedereen kan achter staan, dan gebeurt er niets meer. Het is dus zaak om voor- en nadelen van bepaalde zaken tegen mekaar af te wegen.

Een referendum kan hierbij zeker nuttig zijn. Op die manier kan je inderdaad polsen hoe de bevolking tegenover een dossier staat.

Maar om die gegevens correct te kunnen interpreteren moeten dan wel een aantal zaken voldaan zijn:

- de vraagstelling moet duidelijk zijn en eerlijk

- de aangeboden informatie moet volledig zijn, en moet alle voor- en nadelen weergeven; je kan niet vertrekken vanuit een pamflet met één mening of één aspect meer in de aandacht brengen

Daarnaast moeten ook de spelregels vastliggen:

- vanaf hoeveel deelnemers wordt er met de uitslag rekening gehouden

- wie mag er deelnemen

- vanaf wanneer is een meerderheid voor of tegen, en vanaf welke meerderheid wordt dat standpunt gevolgd

Uiteraard is jullie actie geen referendum, en is ze vooral gericht op het bepalen/ondersteunen van jullie standpunt, maar toch ontbreekt er hier wat:

1. Ik veronderstel dat jullie uitgave, net als de onze, in elke Zomergemse brievenbus beland is.

Dit wil zeggen dat samenwonenden en gezinnen maar één exemplaar van jullie stembrief ontvangen hebben.

Om te kunnen deelnemen, moeten ze dus eerst onderling hun standpunt bepalen: zijn we voor of tegen? Beide partners kunnen hier een andere mening over hebben, eventueel hebben de kinderen/inwonende grootouders/... een nog andere mening.

Wat als één van de bewoners al wel het strookje hebben ingediend voor die interne discussie gevoerd te hebben? Vooral als die een andere mening zouden toegedaan zijn?

2. De toon die jullie in het informatieblad en op je blog aannemen is, begrijpelijk, eerder tendentieus en geeft enkel jullie vragen en opmerkingen weer.

Het begint al met de titel 'Geen kat in een zak kopen'.

Daarnaast worden vooral de nadelen opgesomd en de hoge kostprijs aangegeven. Hier wordt niet bij vermeld dat het wel om bouwgrond gaat. Gronden die nu in private eigendom zijn.

Zo wordt er niet vermeld dat, zelfs als er door de eigenaar niet verkaveld zou (mogen) worden, de zone, zonder aankoop, wel privaat eigendom blijft - dus niet toegankelijk voor de bevolking.

Geen woord over wat de voordelen zouden zijn als, na aankoop, het gebied wel zou kunnen worden open gesteld voor de bevolking, wat de link zou kunnen zijn met het cultuurproject op de oude jongensschool, ...

Je raakt ook de parkeerproblematiek aan die er volgens sommigen (waaronder CD&V) zou zijn, maar laat daar het achterste van je tong niet zien. Geen woord over mogelijke toegangen vanuit reeds bestaande parkings in de gemeente langs de wegels, door de groene long naar de jongensschool.

Wel opmerkingen maken dat de eigenaar op zijn eigen gronden zou mogen bouwen, geen woord over de vraag om na te gaan of er een weg op de rand van de groene long zou mogen komen om een, door sommigen (waaronder weer CD&V) gewenste, parking (en zelfs bebouwing) te kunnen toestaan op de oude jongensschool.

3. De vraagstelling is anders in het magazine dan op het internet. Op het web wordt de vraag aangevuld met '... voor 830000 EUR': dit geeft dan een vertekend beeld bij eventuele nee-stemmers: wille zij de aankoop niet of vinden ze het bedrag te hoog, maar willen ze wel de aankoop?

Feit blijft dat zich momenteel de unieke situatie voordoet waarbij we een mooi project zouden kunnen realiseren voor de huidige en alle komende generaties waarbij een belangrijke groene long van onze landelijke gemeente voor eens en altijd (of toch tot een politieke meerderheid ooit anders zou beslissen) kan gevrijwaard en opengesteld worden. Dit is een nog betere garantie dan het huidige negatieve advies om te verkavelen.

Daarnaast kan deze groene long ingekaderd worden in een mooi cultuurproject.

Uiteraard hangt daar een prijskaartje aan.

Uiteraard mag dat kostenplaatje geen belastingsverhoging betekenen.

Daarom dat wij altijd gezegd hebben dat dit wel met een lening moet kunnen gefinancierd worden. Een dergelijk project betalen uit de reserves zou nog meer ongepast zijn.

Intussen is minstens de indruk gewekt dat jullie dit project geen warm hart toedragen. Spijtig.

Sta me dan ook toe om iedereen die het project wel genegen is, de moeite neemt om het strookje in de bus te deponeren met een duidelijke JA er op vermeld.

Met vriendelijke groeten,

Bart