Open brief aan onze burgemeester

10 Augustus 2011

Beste Chris, jouw plannen om 6 ha landbouwgrond in beslag te nemen, blijven ons allen achtervolgen. Meer dan 300 bezwaarschriften in de eerste lezing, zeer kritische kantekeningen van zowel de Gecoro als de Milieuraad, en een toch wel vernietigd oordeel van de bestendige deputatie. Het zit jou niet mee. Bovendien heb je inmiddels al meer dan 17.000 euro voor dit dossier op tafel gelegd, en dan reken ik nog even de werkuren niet mee. Echt sneu voor de mensen die op vrijwillige basis aan het sport- en milieubeleid in deze gemeente bouwen. Voor jou ligt dat natuurlijk iets andersMaar geef nu zelf toe, van een personeelslid met een bruto jaarloon van circa 50.000 euro bruto zou ook jij toch beter werk verwachten. De adviesorganen die ik zonet heb genoemd, dat zijn geen praatbarakken Chris. Daar zit, met alle respect, vaak meer expertise dan in een gemiddeld Vlaams schepencollege. Da's geen verwijt, want een mens kan niet alles weten. Maar het is wel de reden waarom de adviesraden in het leven zijn geroepen.

.

Uiteraard betreur ik dat je je plannen wil doordrijven. Je gaat een aanslag plegen op de open ruimte en het weinige groen dat er in Lovendegem nog is. Maar wat mij nog het meest van je tegenvalt, is dat je te pas en te onpas de schuld van jouw falen in andersmans schoenen schuift. Intriest en eigenlijk ook pathetisch dat je elke gelegenheid aangrijpt om te wijzen op de brief die ik naar de provincie heb geschreven, als zou dat de reden zijn waarom jouw Rup is afgewezen. Het zou mijn ijdelheid strelen indien ik met één enkele brief een dossier van honderden bladzijden naar de prullemand kan verwijzen. Daar zit misschien nog een mooie bijverdienste in! Maar zoals ik al eerder zegde, mijn brief is niet de reden. En mocht dit al zo zijn, dan nog zou dit toch meer zeggen over het gewicht van jouw dossier dan over mijn schrijftalent. "Flinterdun", schiet me door het hoofd. Neen Chris, als ik jou was, zou ik voortaan maar in alle talen zwijgen over die brief.

Jouw lamento's over mijn brief zijn volledig misplaatst omdat burgers tegen een Rup alleen op het niveau van de gemeente hun beklag doen. Hun klachten zijn bij de provincie niet ontvankelijk. Dat is wettelijk zo bepaald. Als je je beklaagt over mijn brief, dan ken je ofwel de wet niet, of je kent hem wel, en dan vertel je onzin. Met andere woorden, in beide gevallen blijf je in gebreke. Ik verzin dit niet, het zijn de feiten. Voor de adviezen van de Gecoro en de milieuraad bleef je oostindisch doof, en de alternatieven die het buurtcomité je heeft aangeboden konden evenmin jouw aandacht trekken. Jouw koppigheid, soms een zegen, is de enige reden waarom de provincie jou heeft teruggefloten. Dat heeft zij met zoveel woorden op papier gezet.

En zo verspeel je natuurlijk veel krediet. Vooral bij de buurtbewoners. Toen die daar kwamen wonen heb je meteen alle bomen van de prachtige dreef aan de Centerloop laten rooien. Als binnenkomer kon dat tellen! En van je belofte dat je nieuwe bomen zou aanplanten, is niets in huis gekomen. Vervolgens laat je bij nacht en ontij een GSM-mast bouwen, terwijl er plaats zat was op een van de lichtpilonen van het voetbalterrein. Je moet bij gelegenheid toch 's gaan kijken naar het voetbalterrein van Evergem. Daar kunnen ze jou zonder adviesbureau precies vertellen hoe je zo'n antenne monteert! Als klap op de vuurpijl laat je het Holstraatje asfalteren en nu beweer je ook nog dat je een extra sporthal wil bouwen, terwijl het in de brochure over het Rup nog heette dat er geen gebouwen zouden komen. Met andere woorden Chris, vier keer heb je de buurtbewoners bij de neus genomen en je zult het met me eens zijn, een normaal mens zou van minder boos worden. Aan de oevers van de Centerloop heeft jouw geloofwaardigheid haar dieptepunt bereikt.

Het baart me ook zorgen dat je bij dit alles gemakshalve uit het oog verliest dat jij als schepen van sport, politiek verantwoordelijk bent voor de vele misstappen in die dossier. Het zou me in deze brief te ver leiden ook nog de eerdere blunders in dit dossier aan de kaak te stellen, ik blijf namelijk graag ter zake, maar laten we het erop houden dat zij "symptomatisch" waren voor de huidige stand van zaken. Enige excuses van jouwentewege aan de buurt zouden hier wel op hun plaats zijn. Mensen houden niet van betweterige attitudes.

Inmiddels hebben ook de feiten jouw beleid ingehaald. SK Vinderhoute heeft kennelijk de weg naar het kunstgras gevonden. Je zult je herinneren dat Groen! vorig jaar alle gemeenteraadsleden een dossier over kunstgras in Lovendegem heeft toegezonden. Het volstaat om dat ter hand te nemen en ook voor de voetbalclub in het centrum een dergelijk plan uit te werken. We hebben je zowat de oplossing op een zilveren schoteltje aangeboden. Vreemd dat na al die tijd jouw partij geen letter op papier heeft gezet over het kostenplaatje van dit alles. Je weet toch nog wel dat ik daar persoonlijk in een vragenuurtje heb om verzocht. Vragen van burgers onbeantwoord laten, zijn van die dingen die men bij de provincie echt niet apprecieert.

Maar neen, je wilt en zult met een nieuw Rup naar de provincie trekken. "Nieuw" is daarbij een behoorlijke overschatting, want men zal bij de provincie ook al gauw zien dat er middels "cut and paste" heel wat klakkeloos van de vorige versie is overgenomen. Dat voorspelt op zich al weinig goeds. Bovendien is er de nieuwe richting die SK Vinderhoute aan dit dossier heeft gegeven, en de kansen die dit voor Lovendegem schept. En, ik zeg het niet graag Chris, maar er is een belangrijk nieuw bezwaar, een zeer voor de hand liggend bezwaar zelfs, boven water gekomen. Zo voor de hand liggend dat ik mezelf verbaasd tegen het voorhoofd sla. Dat we daar niet eerder aan hebben gedacht! Natuurlijk kan ik hier zomaar en plein publique die troef niet op tafel gooien, maar ik kan je wel verklappen dat er al menig kaartspel mee gewonnen is. Vooral die juristen van de Raad van State lusten het als zoete koek. Als zij daar hun tanden inzetten?.

Het is nog niet te laat Chris. Toon je een wijs man en kies eieren voor je geld. Het zou niet de eerste keer zijn dat je van idee verandert, dus erg kwalijk zal je achterban je dat niet nemen. "Het sierde hem dat hij de nieuwe inzichten tot de zijne heeft gemaakt", klinkt altijd goed in een artikel over het Rup. Reserveer middelen om op korte termijn op de bestaande site twee kunstgrasvelden in Lovendegem aan te leggen. Draal niet langer en haal de plannen boven om de sporthal uit te breiden. Groen! wil ook meer sport, maar binnen de grenzen van de huidige site. En dat is niet alleen een wens van Groen!

Terry Gyselbrecht