Opklaring nodig in bouwdossier

01 April 2015

Opklaring nodig in bouwdossier

Een bouwdossier naast het sociaal huis van Waarschoot roept vragen op. Voorafgaand aan de openbare verkoop van het appartementsblok naast het sociaal huis zou de informatie van de gemeentelijke administratie niet altijd even duidelijk zijn geweest. We vragen het bestuur opklaring over dit dossier. Een doorgang voor privédoeleinden op openbaar domein, kan eigenlijk niet. Op vraag van Famcoo Invest, de koper van het pand naast het sociaal huis, wordt één van de slagbomen op de oprit van het sociaal huis verplaatst. Daardoor wordt de oprit van het sociaal huis ook een toegang voor hun appartementsblok. Dit kan eigenlijk niet, want openbaar domein stel je niet zomaar open als privéweg. Dat de investeerder instaat voor de kosten van de verplaatsing doet er eigenlijk niet echt toe. Verschillende potentiële kopers gingen voorafgaand aan de openbare verkoop bij de gemeentelijke administratie na aan welke stedenbouwkundige voorschriften men diende voldoen. Sommige kopers kregen te horen dat van het verplaatsen van de slagbomen geen sprake kon zijn. Enkelen van hen haakten dan ook af voor de verkoop.

Private parking

Bij elk appartement dat in Waarschoot wordt gebouwd is een private parking een vereiste. De bouwheer is hier zelf voor verantwoordelijk. Meestal geven bouwheren één appartement op om onder het appartement doorgang naar de parking te verschaffen. Famcoo Invest kocht uiteindelijk het pand.

Enkele maanden later besliste het schepencollege dat de afrit van het sociaal huis mag gebruikt worden voor privédoeleinden, mits de koper instaat voor de kosten voor het verplaatsen van de slagboom om de doorgang vrij te maken.

De beslissing van het schepencollege roept heel wat vragen op. Groen Waarschoot vraagt het gemeentelijk bestuur in volle openheid om alle genomen stappen weer te geven. Dit is een gevoelig dossier waarin het vrijgeven van alle details voor opheldering kan zorgen. Intussen stelden we een reeks vragen aan het bestuur om duidelijkheid te scheppen.