RUP-recreatiepool: buurtcomité op de barricade

05 December 2009

  Dit past niet in een kleine, groene gemeente Buurtbewoners protesteren tegen uitbreiding sportterreinen

Reeds 0 reacties | reageer zelf

LOVENDEGEM - Moet ruim zes hectare landbouw- en natuurgebied wijken voor de uitbreiding van de sportterreinen? Buurtbewoners van het Holstraatje vinden van niet en zijn van plan massaal bezwaar in te dienen.

Volgens de voorlopig goedgekeurde plannen zal 6,5 hectare land, aan de overzijde van het Holstraatje, vlakbij de huidige sportterreinen, omgezet worden van landbouwgrond naar recreatiegrond met twee voetbalvelden, zes tennisterreinen, een Finse piste en een speelbos. Maar de bewoners in de aangrenzende woonwijk reageren sceptisch.

'Voor de goede orde: wij zijn niet tegen sport', zegt Isabelle Hebbrecht uit Tussenwege, 'maar tot op heden kan niemand ons een behoefteplan voorleggen met het bewijs dat die bijkomende sportinfrastructuur wel nodig is.' De buurt begrijpt dan ook niet waarom daar zo snel wordt aan voorbij gegaan, want de gevolgen voor de wijk en de ganse gemeente zijn volgens hen erg ingrijpend. 'Voetbal betekent niet enkel lawaai en bijkomende lichtmasten, maar ook de verkeersdrukte in onze wijk zal nog sterker toenemen.'

Bovendien vinden ze de plannen ook buiten alle proportie. 'Dit is werkelijk megalomaan! Dit past niet in een kleine, groene gemeente als Lovendegem', vindt Alex De Meyer. 'Overigens liggen de gronden vlakbij de Centerloop en behoren ze tot de natste gebieden van ons dorp. Het zal ongetwijfeld een pak geld kosten om die terreinen te draineren en bespeelbaar te houden. Geld dat evengoed kan geïnvesteerd worden in de bouw van een cultureel centrum of in andere projecten waar Lovendegem eerder nood aan heeft.'

Het wijkcomité stelt zich dan ook grote vragen of dit stuk natuurgebied daarvoor moet worden opgeofferd, zonder dat de gronden elders worden gecompenseerd. 'Waarom kan de uitbreiding niet beperkt blijven tot een uitbreiding van de sportzaal, en worden de extra voetbalterreinen niet aan de Vaart gelegd', probeert An De Dobbelaere constructief mee te denken. 'Het zou ons dorp in ieder geval heel wat verkeersdrukte en parkeerproblemen besparen en een prachtig stukje Lovendegem kan behouden blijven.'

Het wijkcomité is dus niet van plan zich zonder slag of stoot over te geven. Samen stelden ze een standaard-bezwaarschrift op dat in elke brievenbus in de gemeente werd gedropt. 'Mensen moeten enkel onderaan tekenen en het bezwaar bezorgen aan het gemeentebestuur of bussen in Tussenwege 26.'

De bezwaren kunnen nog ingediend worden tot 18 december. Meer info LOVEndegemKETELBOS @gmail.com, 0479-50.89.87 of http://lovendegemketelbos.wordpress.com

Het nieuwsblad, Olivier Scheir (december 2009)