Schepencollege moet standpunt innemen tegen kippenkwekerij

06 Maart 2016

Schepencollege moet standpunt innemen tegen kippenkwekerij

"We onderschrijven de bezwaren van de buurtbewoners van Stuiver en Stoktevijver. Een kwekerij met 56.000 kippen hoort niet thuis in de zone," zegt Peter Cousaert, voorzitter van Groen Waarschoot. "Het college van burgemeester en schepenen heeft de mogelijkheid zelf een bezwaar in te dienen bij de gemeente Zomergem tegen de bouwplannen. We hopen op een krachtig signaal."   De kwekerij zou dan wel op Zomergems grondgebied komen, de meeste hinder zal voor de inwoners van Waarschoot zijn. Dit vraagt actie van de gemeente Waarschoot.

 

Bezwaarschrift

 

Er zijn voldoende elementen die het schepencollege zou moeten doen besluiten om een bezwaar in te dienen. "Deze kwekerij hoort daar niet thuis," zegt Peter Cousaert, "en het bestuur zou haar burgers moeten helpen hiertegen een vuist te maken." Ze heeft daartoe de kans via een bezwaarschrift. De Gemeentelijke Milieu- en Natuurraad (Gemina) gaf het bestuur vorige week al hetzelfde advies. Het gaat onder meer over geur, visuele en andere vervuiling, een negatieve invloed op fauna en flora van het Leen en toenemend zwaar verkeer.  

 

Motie op gemeenteraad

 

Daarnaast kan de gemeenteraad van Waarschoot ook een motie indienen tegen de inplanting van het bedrijf. De argumenten van het actiecomité kunnen grotendeels worden overgenomen. Ook daar hopen we op een initiatief van de meerderheid. Indien dit niet gebeurt zal de oppositie een voorstel moeten doen. 

 

Een toekomst voor landbouw

 

Groen Waarschoot gelooft dat natuur en landbouw hand in hand kunnen gaan. We willen vooral ruimte voor grondgebonden landbouw. Iedereen moet gezonde en verse producten kunnen kopen en landbouwers moeten daar een eerlijke prijs voor krijgen. Vele landbouwers zijn slachtoffer van een commercieel systeem dat hun winstmarges onder druk zet. Daar moeten andere overheidsniveaus dringend oog voor hebben.

 

Voor wie meer info wil over het dossier verwijzen we naar www.lieverzuiver.be, de website van het actiecomité van buurtbewoners.