Schipdonkkanaal: plan-MER afgekeurd!

06 Januari 2010

De cel-MER maakte brandhout van het ingediende plan-MER in het dossier van de verbreding van het Schipdonkkanaal. De cel neemt alle bezwaren geopperd door het Schipdonkcomité en 't Groot Gedelf over. De problemen in verband met de toenemende verzilting, de mobiliteit, ... werden onvoldoende beoordeeld.

We wensen minister Crevits er aan te herinneren dat het project bij gebrek aan oplossing voor de verzilting begraven zou worden.

Groen! Zomergem eist dan ook de stopzetting van alle studies en het vrijgeven van de reservatiestroken zodat nu eindelijk werk kan gemaakt worden van het uitbouwen van toeristische trekpleisters rondom het kanaal.

In bijlage het vernietigende rapport van de cel-MER.