Vrije tijd - Cultuur

04 Oktober 2012

Vrije tijd - Cultuur

We bouwen aan een betaalbaar, toegankelijk en divers cultureel aanbod, voor en door zoveel mogelijk mensen. We garanderen een evenwichtige keuze aan optredens, tentoonstellingen, cursussen of andere culturele activiteiten. We bouwen aan een goede culturele infrastructuur. We evalueren het bestaand patrimonium en kijken op basis van de behoeften in welke mate de bestaande infrastructuur dient aangepast of zelfs uitgebreid te worden. We nemen een vlucht vooruit en durven denken in functie van de toekomstige generaties. We bouwen onze bibliotheek om tot een aan de hedendaagse samenleving beantwoordende ontmoetingsplaats. Waar naast het uitlenen van boeken toegang bestaat tot een gedifferentieerd aanbod van audiovisuele media en games, een soort multimediahotspot, een plek waar iedereen dingen kan opzoeken en verschillende soorten dragers, ook de meest moderne, kan uitlenen. Informatie en ontspanning zijn basisbehoeften, die we dan ook publiek aanbieden en delen.

  • We steunen een kunstacademie die een verrassend en toegankelijk aanbod biedt, zowel aan permanente en tijdelijke cursussen. In aanraking komen met kunst, niet alleen als toeschouwer maar vooral ook als deelnemer, stimuleert creativiteit, en is voor velen een bron van extra sociaal contact.

  • Cultuur moet vernieuwend zijn, moet grenzen durven te verleggen, iedereen in het "bad" trekken. Een divers cultureel aanbod durft te vernieuwen en inspireert zoveel mogelijk mensen. We brengen populaire cultuur voor elke smaak en zogenaamde 'hogere' cultuur voor elke portemonnee. We voeden aanstormende talent. Kunstwerken van beginnende lokale kunstenaars maken we zichtbaar.