Wonen

04 Oktober 2012

Wonen

Het is goed woen in Zomergem. Dat moeten we zo houden.We moeten er ook voor zorgen dat wonen in Zomergem voor iedereen mogelijk blijft. De bouw van sociale woningen verder stimuleren. Aan hoeveel is er nog nood?'Andere' vormen van wonen nagaan

  • zoeken naar een locatie voor een co-housing eco-wijk
  • kangoeroewonen nagaan
 • Ecologisch opvolgen van verkavelingen.
 • Groenaanplantingen
  • bestaande groenelementen zoveel mogelijk behouden
 • Gebruik regenwater opleggen
 • Subsidies voor passief bouwen stimuleren
 • Leegstand blijven bestrijden
  • Heffing op leegstand uitvoeren