Zomergem heeft er tien sociale woningen bij

28 Mei 2010

Elk Zijn Dak verhuurt in Zomergem 165 woongelegenheden. Vanaf juni komen daar nog eens zes sociale flats aan de Weldadigheidstraat en vier appartementen aan de Alfons Sifferstraat bij, goed voor een investering van bijna 1,3 miljoen euro. Bij beide projecten maakten oude woningen plaats voor nieuwe sociale woonprojecten. De Zomergemse architect Willy Van Den Bulcke uit 't Lindeken tekende beide projecten, het project in de Weldadigheidsstraat is gebouwd door aannemer Arlo uit Zomergem.  'Met gevarieerde types, appartementen met 1, 2 en 3 slaapkamers, willen wij inspelen op de tendens van de gezinsverdunning en vergrijzing', zegt directeur Steve Van Damme. Met de oplevering van de 10 woningen stop het niet voor Elk Zijn Dak.

 

'We hebben nog een aantal projecten in ontwikkeling: 14 huur- en 14 koopwoningen in de verkaveling Kleitstraat-Rijvers, twee huur- en twee koopwoningen samen met zes appartementen in de Boomgaard in Oostwinkel en twaalf appartementen in de Blauwerstraat.'

 

Naast al die nieuwbouw, wil Elk Zijn Dak ook het bestaande patrimonium renoveren, één van de uitdagingen voor de komende jaren.

 

Van Damme: 'Voor de oudere woningen moeten we overgaan tot renovatie of zelfs vervanging van huizen die niet meer voldoen aan de hedendaagse normen en verwachtingen over kwaliteit, veiligheid, comfort en energieprestaties. Daarom werden recent de opritten en tuinpaden vervangen in het Molenpark en zijn we momenteel bezig met de vervanging van het buitenschrijnwerk van alle woningen.' (cte)

 

Kandidaat-huurders kunnen contact opnemen met Elk Zijn Dak: 09 370 75 79.