2 Laatste (?) studies Schipdonkkanaal afgerond: resultaten weerlegd door 't Groot Gedelf en Schipdonkcomité

10 Februari 2012

2 Laatste (?) studies Schipdonkkanaal afgerond: resultaten weerlegd door 't Groot Gedelf en Schipdonkcomité

De waterbalans en de ecohydrologische studies werden op 09/02/2012 voorgesteld in het Vlaams Parlement, commissie Openbare Werken. Niemand heeft de studies kunnen inkijken of bestuderen, een debat was dus onmogelijk.Volgens de studies is een verbreding mogelijk, valt de verzilting mee en is deze beheersbaar en is wel voldoende water om een verbreed kanaal op een voldoende peil te houden.

Specialist ter zake Paul Vansteelandt kraakt de resultaten alvast volledig af: 'Men interpreteert zaken op de manier dat het hen best uitkomt, maar het totaalplaatje wordt niet onderzocht, met tal van zaken wordt geen rekening gehouden. Ze gaan zwaar over de schreef. Ze negeren de dramatische gevolgen van de verzilting en respecteren op die manier niet eens de Europese Kaderrichtlijn Water. We kunnen ze op alle mogelijke manieren pakken, want dit zijn leugens op grote schaal. Alle partijen zijn tegen, alleen wil CD&V het project er koste wat het kost doordrukken. Ze denken dat de overwinning binnen is, maar beseffen niet hoe diep ze zich in de shit aan het steken zijn.'

Ook professor Hans Nauwynck van het Schipdonkcomité Zomergem noemt de studies een lachertje. 'Ze kraaien victorie, maar ze zullen niet lang kraaien. Mochten wij op de universiteit op die manier aan onderzoek doen, de unief zou snel de deuren mogen sluiten. Het is schandalig.'

 

We blijven dit dossier van zeer nabij opvolgen. Ondanks de grote weerstand en een amper bestaand draagvlak voor een verbreding en de talloze bewijzen die door 't Groot Gedelf al werden aangebracht, blijft 'men' blijkbaar toch op zoek naar die studie die het grote gelijk zal aantonen.

Eerstvolgende afspraak op 01/03 met een debat ten gronde in het Vlaams Parlement, op voorwaarde dat iedereen de studies tijdig in bezit kan krijgen. Na de presentatie waren de meeste volksvertegenwoordigers verbolgen over deze ondemocratische manier van werken.