“Integraal Wanbeleid” i.p.v. een “Integraal Waterbeleid”: Schipdonkkanaal: Minister Schauvliege zet eigen streek onder water

10 Februari 2011

“Integraal Wanbeleid” i.p.v. een “Integraal Waterbeleid”: Schipdonkkanaal: Minister Schauvliege zet eigen streek onder water

Nieuwe piste naar verbreding?  Op aandringen van onze Vlaamse Minister Joke Schauvliege werd er een bouwvergunning afgeleverd voor een pomp die in Zeebrugge water zal overpompen van het Leopoldkanaal, dit om de landbouwgronden daar voldoende droog te houden.

Op zich geen probleem uiteraard, MAAR in plaats van dat water over te pompen in zee, zal dat terecht komen in ... het parallelle Schipdonkkanaal.

 

Daardoor zal er meer water in het Schipdonkkanaal staan op het einde van haar traject, waardoor het kanaal zijn originele functie - afwatering van de Leie - minder goed zal kunnen vervullen.

 

In Sint-Martens-Latem wapent men zich beter tegen natte voeten, maar bij te hoge standen in het Schipdonkkanaal kan ook het waterzuiveringsstation van Zomergem minder goed lozen, dus ook voor ons zijn er mogelijke gevolgen.

 

We roepen de minister dan ook op om de beslissing te herzien.

 

Er werd beslist om voor dit project een MER-vrijstelling te geven.

Dit is onverantwoord. Vooraleer te beslissen om water over te pompen in het Schipdonkkanaal moet er toch ook nagegaan worden wat de gevolgen stroomopwaarts zullen zijn?

 

Of zou de minister eigenlijk een voorzet willen geven aan collega Crevits (net als Schauvliege van CD&V signatuur) om er toch een verbreding door te kunnen duwen? Volgens Crevits bestaat de oplossing voor de wateroverlast rond de Leie immers net uit de verbreding van het Schipdonkkanaal...

 

Is Joke lokaal tegen, maar in Brussel voor de verbreding?

 

Wij zijn niet tegen het wegpompen van water uit het Leopoldkanaal, maar wensen een gecoördineerde aanpak.

Met het weggegooid geld voor een diarree van Schipdonkkanaal-studies had men een duurzame oplossing kunnen realiseren, nl. het bouwen van een gemeenschappelijk bemalingsstation voor het rechtstreeks overpompen van water vanuit beide kanalen in zee.

 

Zomergemnaar Paul Vansteelandt, specialist waterhuishouding, noemt dit een "Integraal Wanbeleid" i.p.v. een "Integraal Waterbeleid"; zijn visie vind je in bijlage.