Aankoop Groene Long: onze visie

02 Mei 2011

Op de gemeenteraad van 27 april ll. zorgden onafhankelijk schepen Batsleer en de CD&V fractie er voor dat de aankoop van de groene long wordt uitgesteld. Daarbij wordt de aankoop van de groene long nu gekoppeld aan de haalbaarheidsstudie die moet duidelijk maken op welke wijze Dreef 10 zou kunnen ontsloten worden.De twee staan echter los van mekaar. Beide sites grenzen inderdaad aan elkaar en de combinatie biedt de unieke mogelijkheid tot een mooi project waarbij natuur en cultuur hand in hand ontwikkeld kunnen worden.

Het luik groene long van dat project zorgt ervoor dat een (stuk van) het beschermde dorpsgezicht gevrijwaard kan worden voor alle toekomstige generaties.

Door het met de gemeente aan te kopen, kan het ook opengesteld worden voor het publiek en kunnen er natuureducatieve projecten in gerealiseerd worden.

Een groot deel daarvan zou snel en met weinig middelen gerealiseerd kunnen worden. We denken daarbij aan het opkuisen van het terrein, het realiseren van slingerpaden, een schapenweide, het toegankelijk maken van het terrein, het open stellen van de wegel, een toegang maken via de Braeckelingwegel,........

Daarnaast zou het ook dienst kunnen doen als ontsluiting voor de site op Dreef 10, via de trage wegen die er op uit komen, evt zelfs door een brandweg te voorzien, waarlangs- in geval van nood - de hulpdiensten toegang zouden kunnen krijgen tot het voorziene gemeenschapscentrum.

Eén zaak is echter duidelijk voor Groen! Zomergem: een gewone weg op het gebied van de groene long kan niet, ook niet als toegang naar Dreef 10. Daar is volgens ons geen ruimte voor extra parkeerplaatsen.

Natuurlijk oogt de aankoopprijs hoog, maar als je bedenkt dat dit 'woongebied' is, is de onderhandelde aankoopprijs hèèl realistisch.

Onterecht wordt hiervoor gesteld dat het onverstandig is hiervoor te gaan lenen.

Een dergelijk project komt niet enkel de huidige generatie, maar ook de toekomstige ten goede. Logisch dus om de investering te spreiden in de tijd. We kennen persoonlijk niet zoveel mensen, bedrijven of verenigingen die gronden of gebouwen aankopen of neerzetten en die kost in één keer afbetalen.

Hopelijk brengt men op deze wijze niet het hele project ? dat toch een groot draagvlak heeft bij de bevolking - in gevaar.