Amnestie voor mestboetes = misplaatste verkiezingsstunt van minister Crevits

20 Maart 2009

Dat het mestprobleem in Vlaanderen nog niet opgelost is bewijzen de meetgegevens van 2007-2008: in 37 % van de meetpunten wordt de nitraatnorm in het oppervlakte- en grondwater overschreden. Ook op

de landbouwpercelen zelf, vanwaar de nitraatvervuiling afkomstig is, werd in 26% (2007) en 30% (2008) van de gevallen een overtreding van de nitraatresidu-norm vastgesteld. Voor 379 percelen met zware overschrijding werd in 2007 een boete opgelegd.Onlangs besliste Minister Crevits echter dat er helemaal geen boetes meer moeten betaald worden:

de landbouwers die in 2008 de nitraatresidu-norm zwaar
overschreden zullen dus geen boete in de bus krijgen en de landbouwers
die beboet werden in 2007 krijgen deze zelfs terugbetaald. Vera Dua
ondervroeg de Minister daarover in de Commissie Leefmilieu deze
voormiddag en drong aan op het terugschroeven van deze maatregel. De
Minister blijft bij haar amnestiemaatregel en verwijst naar een
vermeende betwisting over de meetmethode. Nochtans werd de methodiek op
punt gesteld door de Bodemkundige Dienst die internationaal
gerenommeerd is op vlak van bodemanalyses en nitraatonderzoek.
Blijkbaar wordt er nu door een bepaalde privé-firma een andere - maar
volgens deskundigen minder betrouwbare ? methode toegepast die
systematisch lagere waarden oplevert.

Bovendien is het zo dat de norm
werd vastgelegd op maximum 90 kg N/ha, maar dat er pas vanaf een waarde
hoger dan 150 kg N/ha een administratieve geldboete opgelegd wordt. Het
mestdecreet is dus al redelijk "soepel" ten aanzien van overtreders!
Een eventuele foutenmarge in de metingen, wordt al opgevangen door deze
meer dan ruime buffer. In plaats van orde op zaken te stellen door
duidelijkheid te creëren over de toegelaten meetmethodes, heeft de
minister nu alle meetgegevens én boetes van tafel geveegd. Dit betekent
dat geen boetes worden uitgeschreven voor 2008 en dat 130.000 euro aan
boetes voor het jaar 2007 worden teruggestort.

Deze amnestiemaatregel
lijkt heel sterk op een verkiezingscadeau en de Minister heeft dan ook
felicitaties gekregen van de landbouworganisaties.Groen! is van oordeel
dat dit niét het juiste signaal is naar de sector. Het mestprobleem is
immers allesbehalve opgelost. Straffeloosheid invoeren betekent het
belonen van degenen die het niet nauw nemen met de correcte naleving
van de regelgeving. Voor de landbouwers die de regelgeving wel
respecteren kan dit het signaal zijn om dat in de toekomst wat minder
te doen. Op die manier halen de 'cowboys' hun slag thuis!!!

19/03/2009 Vera Dua voor Vlaamse fractie In Milieu en natuur, Voeding en
landbouw