Annemie De Bie en Johan De Muynck lijsttrekkers kartel Sp.a-Groen Zomergem gemeenteraardsverkiezingen 2012

16 Maart 2012

Annemie De Bie en Johan De Muynck lijsttrekkers kartel Sp.a-Groen Zomergem gemeenteraardsverkiezingen 2012

sp.a en Groen Zomergem hebben hun kartelakkoord voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 goedgekeurd.  Groen en sp.a zullen dan opkomen op een gezamenlijke lijst 'sp.a ? Groen'. De kartelformule wordt behouden omdat ze de voorbije 6 jaar voortreffelijk heeft gewerkt.

 

De lijst zal getrokken worden door de tandem Annemie De Bie en Johan De Muynck, vandaag respectievelijk 2e schepen en OCMW-voorzitter.

 

Het kartel neemt in de huidige bestuursperiode deel aan het bestuur, steeds als een loyale, constructieve partner. Groen-sp.a weegt op dit beleid, zeker weten. Wij doen ons ding. Hoe moeilijk ook soms.

 

Door onze inzet werden toch heel wat zaken gerealiseerd.

 

Het kartel heeft voor de periode 2013-2019 dezelfde ambitie: ons dorp, waarin onze kinderen opgroeien en onze kleinkinderen zullen spelen en wonen, willen we verder helpen uitbouwen tot een mooi, landelijk dorp. Een dorp waarin zorg gedragen wordt voor elke inwoner, waar de plaats en de verkeersveiligheid van fietser en voetganger evenwaardig zijn aan die van koning auto, het goed leven is voor zowel jongeren als senioren.