Belangenvermenging Open VLD en CD&V. Groen dient klacht in

25 Oktober 2013

Belangenvermenging Open VLD en CD&V. Groen dient klacht in

Open VLD en CD&V beslisten op de gemeenteraad van 25/10/13 een renteloze lening te geven aan jeugdhuis 't Ende. Twee gemeenteraadsleden stellen zich borg voor deze lening. "Dat lijkt een mooie geste, maar het is niets minder dan belangenvermenging," zegt Peter Cousaert, voorzitter van Groen Waarschoot. "Het is onze democratisch plicht een klacht in te dienen bij de gouverneur". KlachtDe beslissing van de gemeenteraad houdt twee zaken in:

 - De toekenning van een renteloze lening van €4000 voor de opstartkosten van vzw jeugdhuis 't Ende;

- Twee gemeenteraadsleden van de meerderheid staan borg voor dit bedrag (één gemeenteraadslid van Open VLD, één gemeenteraadslid van CD&V).

Groen dient klacht in tegen de borgstelling omdat het hier overduidelijk om belangenvermenging gaat. Door deze beslissing wordt een overeenkomst gesloten tussen de betrokken raadsleden en de gemeente. Een borgstelling is een contract. Een gemeenteraadslid kan geen contract afsluiten met een gemeentebestuur. Dit kan niet volgens het gemeentedecreet (artikel 27 §2, 3°) die de werking van de gemeente regelt.

Daarenboven waren de betrokken gemeenteraadsleden ook aanwezig bij de bespreking en de stemming van dit punt. In het gemeentedecreet (artikel 27 §1) staat omschreven dat het voor een gemeenteraadslid verboden is deel te nemen aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft. Ook hier is weer sprake van belangenvermenging.

Omwille van deze klachten vraagt Groen provinciegouverneur Jan Briers dit besluit te vernietigen.

Volwaardige subsidie

In het Groen-standpunt van vorige week vroegen we het bestuur al het geruzie op de kap van de jeugd te stoppen en een volwaardige opstart- en werkingssubsidie toekennen aan het jeugdhuis. De beslissing van de gemeenteraad is dus ook een slechte beslissing. Door de klacht en mogelijke schorsing van de beslissing moet het bestuur opnieuw nadenken over een oplossing. Groen wil dat men deze keer wel rekening houdt met de noden van de jeugd. 

Contact: [email protected], 0477 70 56 89