Bestuur Waarschoot duldt geen tegenspraak

13 December 2013

Bestuur Waarschoot duldt geen tegenspraak

Groen Waarschoot-voorzitter Peter Cousaert stelde de voorbije weken twee vragen aan het gemeentebestuur. We willen informatie over het gemeentelijk patrimonium en over het heffen van gemeentelijke belastingen en retributies. De vragen liggen zeer gevoelig, want het bestuur perkt meteen de mogelijkheid in om voorstellen te doen op de gemeenteraad. "Het is vooral de vraag over de belastingen en gemeentelijke retributies die tot zenuwachtigheid leidt", meent Cousaert. "Open VLD en CD&V hebben immers dure eden gezworen over het niet verhogen van belastingen."We kregen onze antwoorden, maar vanaf nu zijn in de plaats van tien handtekeningen meer dan 150 handtekeningen nodig om een voorstel te doen aan de gemeenteraad. "Het bestuur heeft duidelijk moeite met tegenspraak en open beleid. Een vraag stellen is er blijkbaar al te veel aan."

Financieel reilen en zeilen

Om voldoende zicht te krijgen op het financiële reilen en zeilen binnen onze gemeente, willen we een overzicht van de belastingen en retributies die de gemeente heft bij de bevolking. Inwoners mogen weten of men meer zal betalen voor dezelfde dienstverlening. 

We stelden volgende concrete vragen:

- Een overzicht van alle op dit moment geldende retributies, belastingen en tussenkomsten voor gemeentelijke diensten;

- Daarbinnen: een overzicht van de retributies, belastingen en tussenkomsten voor gemeentelijke diensten die werden beslist/ingevoerd in de periode 2011 ? 2012;

- Een overzicht van de retributie, belastingen en tussenkomsten voor gemeentelijke diensten die werden beslist in de periode 2013 ? heden;

- Een overzicht van de nog geplande (bijkomende) retributies, belastingen en tussenkomsten voor gemeentelijke diensten in de meerjarenplanning.

Gemeentelijk patrimonium

Daarnaast vragen we ook een inventaris van het gemeentelijk patrimonium. Ons gevoel is dat het bestuur te vaak ondoordachte beslissingen neemt als het gaat over het aankopen en verkopen van gebouwen. Door deze vraag kunnen we dit beter inschatten. De schepen van cultuur was overigens blij met onze vraag, want op die manier heeft men zelf ook eindelijk een zicht op de situatie gekregen. Dat bewijst in elk geval dat men beslissingen neemt zonder te weten waarmee ben bezig is.

Contact: [email protected], 0477 70 56 89