Bestuur Waarschoot moet vuist maken tegen inplanting kippenkwekerij

01 April 2015

Bestuur Waarschoot moet vuist maken tegen inplanting kippenkwekerij

"We onderschrijven de bezwaren van de buurtbewoners van Stuiver en Stoktevijver. Een kwekerij met 85.000 kippen hoort niet thuis in de zone," zegt Peter Cousaert, voorzitter van Groen Waarschoot. "Het college van burgemeester en schepenen heeft de mogelijkheid zelf een bezwaar in te dienen bij de gemeente Zomergem tegen het plan. Dit zou een krachtig signaal zijn."   De kwekerij zou dan wel op Zomergems grondgebied komen, de meeste hinder zal voor de inwoners van Waarschoot zijn. Dit vraagt actie van de gemeente Waarschoot.

 

Bezwaarschrift

Er zijn voldoende elementen die het schepencollege zou moeten doen besluiten om een bezwaar in te dienen. "Deze kwekerij hoort daar niet thuis," zegt Peter Cousaert, "en het bestuur zou haar burgers moeten helpen hiertegen een vuist te maken." Ze heeft daartoe de kans via een bezwaarschrift. De Gemeentelijke Milieu- en Natuurraad (Gemina) gaf het bestuur vorige week al hetzelfde advies. 

In het ontwerpbezwaarschrift van actiecomité Lieve-R-Zuiver leest Groen heel veel terechte opmerkingen over de invloed van een kippenkwekerij van die omvang op de omgeving. Het gaat onder meer over geur, visuele en andere vervuiling, een negatieve invloed op fauna en flora van het Leen en toenemend zwaar verkeer.  

 

Motie op gemeenteraad

Daarnaast kan de gemeenteraad van Waarschoot ook een motie indienen tegen de inplanting van het bedrijf. De argumenten van het actiecomité kunnen grotendeels worden overgenomen. Ook daar hopen we op een initiatief van de meerderheid. Indien dit niet gebeurt zal de oppositie een voorstel moeten doen. 

 

Een toekomst voor landbouw

Groen Waarschoot gelooft dat natuur en landbouw hand in hand kunnen gaan. Iedereen moet gezonde en verse producten kunnen kopen en landbouwers moeten daar een eerlijke prijs voor krijgen. Vele landbouwers zijn slachtoffer van een commercieel systeem dat hun winstmarges onder druk zet. Daar moeten andere overheidsniveaus dringend oog voor hebben.