Bpost en bestuur zorgen voor kopzorgen

26 Februari 2017

Bpost en bestuur zorgen voor kopzorgen

"Wat staat er ons te wachten als Bpost zijn intrek neemt in de KMO- zone?" Die vraag bezorgt de bewoners van de KMO-zone en omliggende straten heel veel kopzorgen. Het antwoord is duidelijk: veel slapeloze nachten door licht en lawaai, onveilige verkeerssituaties en een op- en aanrijden van bestelwagens en grote vrachtwagens. Tot in de dorpskern. "Dit dossier ademt bovendien achterkamerpolitiek van de zuiverste soort. Een modern bestuur overlegt met haar inwoners", zegt Peter Cousaert, voorzitter van Groen Waarschoot. We waarschuwden al in de lente van vorig jaar voor de grote impact op de mobiliteit en de leefbaarheid. Het Waarschootse bestuur voert een vreselijk ruimtelijk beleid. Alles moet vol. We hadden al tal van verkavelingen en baanwinkels. Nu komt dit distributiecentrum erbij. "Jobs, jobs, jobs", zei het schepencollege om hun toelating aan Bpost te verantwoorden. Er komt echter geen enkele job bij. Er worden vier bestaande distributiecentra naar Waarschoot verhuisd. Het schepencollege rept met geen woord over de leefbaarheid. Er was geen overleg met de buurt. Zij ontdekten dit pas toen Bpost de bouwwerken startte. Dit dossier werd er in de achterkamer doorgedrukt.

Niets te klagen?

Het Waarschootse bestuur meent dat de mensen uit de KMO-zone niet teveel moeten klagen, want de ondernemers hebben 'immers goedkope grond kunnen kopen'. Onjuist. De KMO-zone is gemaakt voor kleine bedrijven met woonst en bedrijven van deze omvang horen er niet thuis. Dat lezen we in de beleidsdocumenten van de gemeente.

Er is maar één optie: het bestuur moet haar beslissing terugschroeven, want dit bedrijf hoort niet in de bebouwde kom. Ze moet bij de eigenaar aandringen om het gebouw op te splitsen in kleine bedrijfsruimten voor startende ondernemers.

Fouten uit het verleden

Daarenboven stellen we vast dat indertijd op een dubieuze manier een uitzondering werd gemaakt voor een groot gebouw voor Creve Drinks. Het is het grootste bedrijf in de KMO-zone en week stevig af van de voorschriften die de gemeente bepaalde. We kennen intussen ook min of meer de achtergrond van die beslissing. Groen verwachtte dat het bestuur met deze fout uit het verleden komaf wilde maken.