Energie-avond

24 Augustus 2011

Energie-avond

Naar aanleiding van de kernramp in Japan en de discussie rondkernenergie en hernieuwbare energie, wil Groen! de mensen hierovercorrect informeren.Groen! Lovendegem Waarschoot en Zomergem nodigen u uit op eeninteressante energieavond op vrijdag 7 oktober 2011 om 20.00 uur inParochiezaal Beke (Kerk) Kernenergie: voor of tegen?Uiteenzetting door Kristof Calvo, federaal parlementslid

Kristof Calvo legt uit waarom kernenergie geen deel kanuitmaken van een duurzaam energiesysteem. De voor- ennadelen van kernenergie worden op een rijtje gezet.Ook de alternatieven worden toegelicht.

Powerdare-party !

schakel over naar échte groene energie

Na afloop van de uiteenzetting kunt u zelf uit kernenergiestappen en overschakelen naar een groene leverancier.Je helpt het milieu en bespaart 100 tot 300 euro per jaar.Breng jouw laatste jaarafrekening van gas en elektrici-teit mee. Of bezorg deze op voorhand aan één van onder-staande personen. Wisselstroom helpt u bij het overscha-kelen naar een groene leverancier.