Financiën

04 Oktober 2012

Financiën

Voor de uitbouw van een modern bestuur is er nood aan een sterk en gemotiveerd personeelskorps, aangepaste infrastructuur en gezonde financiën. Groen staat voor een gezond financieel beleid met een evenwicht tussen duurzame investeringen en schuldafbouw. Er moet ruimte blijven voor investeringen. Het efficiënt inzetten van personeel en middelen, een slank bestuur, doorlichtingen van bestaande samenwerkingsverbanden en uitbestedingen moeten hier aan bijdragen. De komende legislatuur zullen wij ons genoodzaakt zien te richten op een realistisch en goed afgewogen programma met een jaarlijks investeringsbudget van om en bij de 500.000 Euro.

In de praktijk is dit een budget dat ons toelaat de nodige investeringen te doen en toch aan schuldafbouw te werken. De werkingskosten zullen alleszins beheersbaar moeten blijven en de leningslast zal aanzienlijk moeten verminderen. 

 • de gemeentebelastingen kunnen niet verhoogd worden
 • vanaf 2013 wordt Zomergem bestuurd door een college van burgemeester en schepenen dat één lid minder bevat dan het wettelijk vastgelegde maximum aantal
 • vanaf 2013 ontvangen burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitter 10% minder loon dan wat maximaal wordt voorzien door de Vlaamse overheid
 • er wordt in 2013 een efficiëntiestudie uitgevoerd
  • aan welke samenwerkingsverbanden neemt de gemeente deel
   • wat is de kostprijs hieraan verbonden
   • wat zijn de voordelen
   • stemmen deze overeen met de gemaakte kosten
  • welke taken worden uitbesteed aan derden
   • wat is de kostprijs hieraan verbonden
   • wat zijn de voordelen
   • stemmen deze overeen met de gemaakte kosten

Er staan Zomergem nog een aantal grote kosten te wachten zoals de verdere uitwerking van gescheiden riolering en aanleg van extra fietspaden, een gemeenschapscentrum, een fuifzaal, ...

 • hiervoor wordt door alle partijen samen een duidelijke visie en stappenplan uitgewerkt
  • waar liggen de prioriteiten
  • wat zijn de financieringsmogelijkheden
  • welke subsidiemogelijkheden zijn er

Zomergem moet tegen het einde van de volgende legislatuur volledig ethisch bankieren.