FUSIE? Enkel met een plan en voldoende inspraak

13 Juni 2017

FUSIE? Enkel met een plan en voldoende inspraak

Draagvlak voor een fusie creëer je door met politici van oppositie en meerderheid, burgers en middenveld samen te werken. De afdelingen van Groen Lovendegem, Nevele, Zomergem en Waarschoot zijn niet per se tegen een fusie, maar willen een doordachte aanpak. Omdat de burgemeesters voorlopig niet met een plan komen, lanceren de afdelingen gezamenlijk een plan met veel ruimte voor inspraak.  Waarom een gemeentefusie? Waarom nu? Dat zijn de hamvragen nadat de burgemeesters van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem een fusie aankondigden. Groen Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele kijken positief naar een mogelijke fusie, als ze onder de juiste voorwaarden vorm krijgt. Peter Cousaert (voorzitter Groen Waarschoot) en Werner De Wael (voorzitter Groen Lovendegem): "We zien hierin nieuwe kansen voor een betere dienstverlening aan de burger met financiële voordelen op korte en vooral lange termijn. Maar zo'n fusie kan niet tegen elke prijs, en zeker al niet als alleen politieke en financiële overwegingen de drijfveer zouden zijn. Omdat er voorlopig geen deugdelijk plan lijkt te zijn, lanceren we er zelf één." 

 

Waarom zonder Nevele? 

En wat met Nevele? Bart Bonroy (voorzitter Groen Zomergem): "We vinden het argument dat Nevele te groot is wat naast de kwestie. De voorbije jaren zijn we gewoon geraakt aan LOWAZONE als samenwerkingsverband van vier gelijkwaardige gemeenten met een groeiende meerwaarde voor de inwoners. Bij velen leeft de logica om dit voor een fusie door te trekken." LOWAZONE zou dicht bij 40000 inwoners uitkomen, wat de versterking van bestuurskracht en mogelijkheden van dienstverlening nog verder vergroot. Uiteraard zorgt de oppervlakte van dergelijke gemeente ervoor dat die dienstverlening op meerdere plaatsen zal moeten worden georganiseerd. 

 

Voorwaarden voor een fusie 

Volgens Groen Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele:

a) is een fusie in 2019 haalbaar, als daar vanuit de betrokken gemeenten en met externe hulp voldoende hard aan gewerkt wordt;

b) moet het debat een "publiek debat" zijn, dat niet in de achterkamertjes van enkele politieke partijen mag worden gevoerd;

c) moet de fusie in het teken van de burger staan, en niet op louter politieke of financiële argumenten rusten;

d) moet in de fusie de optie mét Nevele worden bekeken;

e) moeten de standpunten van alle politieke partijen, burgers en middenveld worden gehoord;

f) moet in de fusie ook worden nagedacht over deelgemeenten waarvoor een fusie met andere gemeentes logischer zou zijn, en eventueel naburige deelgemeenten die niet binnen LOWAZONE liggen maar die misschien liever wel bij onze gemeente zouden aansluiten. 

 

Stappenplan 

Daarom pleiten Groen Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele voor de volgende aanpak en bijgevoegd stappenplan.

Fase I: (stappen 1 t/m 7) vóór eind 2017 moeten alle gevolgen en de voor- en nadelen van een fusie in kaart zijn gebracht. Daarnaast moet in deze fase ook het participatietraject met de burgers en het maatschappelijke middenveld achter de rug zijn, en moet duidelijk zijn of er bij de burgers van alle fusiegemeenten voldoende draagvlak is voor de fusie. Eind 2017 moet immers het besluit worden genomen, om nog voor de schuldondersteuning door de Vlaamse Regering in aanmerking te komen.

Fase II: (stap 8) vóór eind 2018 moet de planning voor de uitvoering van de fusie klaar zijn, en moet duidelijk zijn welke diensten er kunnen worden geïntegreerd.

Fase III: (stap 9) vanaf 2019 is het aan de nieuwe bewindsploeg om de fusie verder uit te voeren. 

 

BIJLAGEN:
20170607_stappenplanfusie.pdf