Voorstellen voor meer inspraak bij de fusie voor raadsleden en Lievegemnaren

01 Juli 2018

Lovendegemse OCMW-raadsleden van Groen en N-VA Lovendegem vragen opnieuw meer transparantie en inspraak bij het fusieproces

Opnieuw zijn het Werner De Wael (Groen), Wouter Ryckaert (N-VA) en Carla Genbrugge (N-VA) die aan het bestuur moeten vragen om als OCMW-raadslid betrokken te worden bij het de fusie van onze gemeenten. “Als gewoon raadslid moeten wij het stellen met zeer korte verslagen van de stuurgroep die de gemeentefusie aan het voorbereiden is. Het is totaal onmogelijk om alleen op basis van die verslagen te weten te komen wat er allemaal aan het gebeuren is tussen onze gemeenten.”, zegt Werner De Wael.

“Als excuus krijgen we dan altijd te horen dat we over alles vragen mogen stellen. Maar dat is voor ons geen inspraak. De oppositie wordt te vaak in het ongewisse gelaten,” merkt Carla Genbrugge op. Wij zijn raadsleden van één van de 6 besturen die gaan fusioneren maar eigenlijk staan we volledig aan de zijlijn.” zegt Werner van Groen.

Wouter Ryckaert vult aan dat een fusieproces één van de grootste dossiers van de laatste 40 jaar is, een proces dat best over de partijgrenzen heen wordt besproken. Een gemiste kans, want de meeste oppositiepartijen staan open om op een constructieve manier mee te werken. Op blogs van meerderheidsleden lezen we vaak meer informatie, dan dat we die via de gewone kanalen kunnen lezen. Dat is niet normaal.

Positieve voorstellen

Na ons gerealiseerd voorstel om eens alle OCMW-raden samen te brengen, hebben we op de voorbije OCMW-raad  opnieuw een concreet voorstel gedaan voor de besturen van Lievegem om ons meer inzicht te geven in de fusie. “Zo willen wij dat er heel snel een website komt waar alle raadsleden van alle drie de gemeenten en OCMW’s alle documenten over de fusie kunnen raadplegen.  Zodat we eindelijk een zicht krijgen op het proces en hierover vragen kunnen stellen en voorstellen kunnen formuleren.” Zegt Werner. En die informatie staat ook best zoveel mogelijk open voor alle Lievegemnaren besluiten ze alle drie.

Die actievere vorm van communiceren maakt dat alle inwoners van Lievegem die dat willen ook op de hoogte zijn van de veranderingen.