Gemeenteraadslid Geert Neirynck denkt niet aan uitbollen

06 Februari 2015

Gemeenteraadslid Geert Neirynck denkt niet aan uitbollen

  Neyrinckvoorzitter

Raadslid , van de lokale VB-afdeling neemt ontslag uit het VB. Logisch gevolg daarvan is dat hij niet meer als vertegenwoordiger van het VB, maar als onafhankelijk raadslid in de gemeenteraad zetelt. Hij wil in Lovendegem het zogenaamde L&V-project starten. Onze fractie verzocht raadslid Neyrinck om zijn beslissing te motiveren. Uit de persberichten is namelijk alleen af te leiden dat vooral strategische overwegingen aan de grondslag van dit nieuwe project liggen. Raadslid Neyrinck antwoordt op die vraag dat zijn groep zich voortaan uitsluitend op de lokale thema's zal toespitsen, en dat het programma van het nieuwe L&V-project in wezen het programma van het voormalig Vlaams Belang is, ontdaan van mogelijke nationale accenten.

Gezien de tegenvallende resultaten van 2012 en 2014, drong de vraag zich op hoe we als lokale afdeling beter konden wegen op het beleid van Lovendegem. Afgelopen zomer volgde een beraad en uit gesprekken met tientallen inwoners bleek dat er wel waardering was voor het afdelingswerk, maar dat deze appreciatie zich niet vertaalde in stemmen of politiek engagement. Een lokale formule bleek op meer interesse te kunnen rekenen dan een nationale partijafdeling,'Uit onderzoek bleek dat de nationale politiek eerder contraproductief werkte voor de lokale afdeling, vandaar de beslissing. Want wie dacht dat ik ging uitbollen tot 2018, is verkeerd.

 

Meer spannend nieuws lees je in het verslag van de gemeenteraad van 29 januari 2015 in bijlage.

 

 

 

BIJLAGEN:
gr_2015_01_29.pdf