Gouverneur bevestigt belangenvermenging. Lening nooit in gevaar

19 Januari 2014

Gouverneur bevestigt belangenvermenging. Lening nooit in gevaar

Twee gemeenteraadsleden van Open VLD en CD&V stelden zich vorig jaar borg voor een renteloze lening aan jeugdhuis 't Ende. "Belangenvermenging", beschuldigde Groen-voorzitter Peter Cousaert het bestuur. Groen diende klacht in en krijgt nu gelijk van de provinciegouverneur. Het bestuur moet op zoek naar een oplossing. De renteloze lening aan het jeugdhuis kwam nooit in gevaar. Het gemeentebestuur van Waarschoot lapte de regels van het gemeentedecreet aan haar laars. "Het was onze democratische plicht daarop te reageren. We riepen het bestuur op tot goed bestuur en vragen beslissingen die ook overeenkomstig zijn met de wet", zegt Peter Cousaert.Er werd nog even onrust gezaaid bij de jeugd over onze klacht. Onze klacht zou er volgens de meerderheid immers toe leiden dat men geen renteloze lening kon uitbetalen. Dit klopt niet. We hadden dit op voorhand ook uitgedokterd. De enige vraag van de gouverneur is nu te zoeken naar een andere oplossing die wel in overeenstemming is met de wet.

We hebben onze klacht nog even ingetrokken toen bleek dat het bestuur wilde praten over een oplossing. Na gesprekken met Open VLD en CD&V bleek die bereidheid niet meer dan een afleidingsmanoeuvre om onze klacht niet door te zetten. Toen dit duidelijk werd, dienden we onze klacht opnieuw in.

Klacht

Onze klacht ging over twee zaken. De beslissing van de gemeenteraad houdt twee zaken in:

- De toekenning van een renteloze lening van €4000 voor de opstartkosten van vzw jeugdhuis 't Ende;

- Twee gemeenteraadsleden van de meerderheid staan borg voor dit bedrag (één gemeenteraadslid van Open VLD, één gemeenteraadslid van CD&V).

Groen diende klacht in tegen de borgstelling omdat het hier overduidelijk om belangenvermenging gaat. Door deze beslissing werd een overeenkomst gesloten tussen de betrokken raadsleden en de gemeente. Een borgstelling is een contract. Een gemeenteraadslid kan geen contract afsluiten met een gemeentebestuur. Dit kan niet volgens het gemeentedecreet (artikel 27 §2, 3°) die de werking van de gemeente regelt.

Daarenboven waren de betrokken gemeenteraadsleden ook aanwezig bij de bespreking en de stemming van dit punt. In het gemeentedecreet (artikel 27 §1) staat omschreven dat het voor een gemeenteraadslid verboden is deel te nemen aan de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft. Ook hier is weer sprake van belangenvermenging.

Contact: [email protected], 0477 70 56 89