Groen tegen parkeerplannen schepen Braeckman

20 Februari 2014

Groen tegen parkeerplannen schepen Braeckman

Op een debatavond over de blauwe zone in Waarschoot poneerde schepen Braeckman (Open VLD) dat hij van het ontmoetingsplein aan de kerk een parking wil maken. Groen Waarschoot is faliekant tegen dit voorstel. "Groen wil in de eerste plaats inzetten op een fietsvriendelijker mobiliteitsbeleid, waarbij we de veiligheid van het kind als norm nemen. Nog meer parking is geen optie", zegt Groen Waarschoot-voorzitter Peter Cousaert. Dat schepen Braeckman de oppositie een gebrek aan visie verweet is straf. Dat hij het dorpsplein wil omtoveren in een parking is nog straffer. Van een groot gebrek aan visie op mobiliteit en samenleven gesproken. Groen staat voor andere oplossingen.  Mobiliteit

Voor de mobiliteitsproblemen in onze gemeente wil Groen een beleid gericht op fietsers en voetgangers. De fiets moet het hoofdvervoermiddel worden in de dorpskern. We hebben nood aan comfortabele en veilige fietspaden (bv in de Stationsstraat), ontsluiting van trage wegen, een veilige oplossing voor de schoolomgeving en de nijverheidsstraat, veilige fietsenstallingen. We willen dat routes waarlangs kinderen naar school rijden zone 30 worden. De veiligheid van kinderen moet de norm zijn.

Ontmoeting

Om van het ontmoetingsplein een echte ontmoetingsplaats te maken is een andere inrichting nodig. De huidige oceaan van beton nodigt niet uit en activiteiten moeten minstens drie maanden op voorhand worden aangevraagd. Op termijn moet de ontmoetingsplaats een echt parkje worden, waarbij het zicht op de kerk ook voor een trekpleister kan zorgen. 

Contact: [email protected], 0477 70 56 89